Wyniki egzaminu wstępnego na aplikację radcowską

Znamy wyniki egzaminu wstępnego na aplikację radcowską. Do egzaminu przystąpiło 2791 osób, test zdało 1151 osób, co stanowi 41,2 proc.

Najwyższą zdawalność na egzaminie na aplikację radcowską odnotowano w komisji egzaminacyjnej w Krakowie – 53,3 proc., najniższą zaś w komisji egzaminacyjnej w Olsztynie – 22,2 proc. Dla porównania w 2021 r. egzamin zdało w całej Polsce 58,89 proc. kandydatów na aplikację radcowską.

Na aplikację adwokacką zdawały w tym roku 2173 osoby, a zdało 911 osób, co stanowi 41,9 proc. przystępujących (w roku 2021 zdawalność wyniosła 59,8 proc.); na aplikację notarialną – 682 osoby, zdało 389 osób, co stanowi 57 proc. (w roku 2021 zdawalność wyniosła 60,7 proc.); na aplikację komorniczą – 160 osób, zdało 98 osób, co stanowi 61,3% (w roku 2021 zdawalność wyniosła 64,2%).

Kandydaci na aplikantów w ciągu 150 minut rozwiązywali testy jednokrotnego wyboru, liczące po 150 pytań z trzema propozycjami odpowiedzi. By uzyskać pozytywny wynik, trzeba było poprawnie odpowiedzieć na co najmniej 100 pytań.

Osoby, które otrzymały z egzaminu wynik pozytywny, będą uprawnione  w ciągu dwóch lat od dnia doręczenia uchwały o wyniku egzaminu  do złożenia wniosku o wpis na listę aplikantów i rozpoczęcia aplikacji.

W załączeniu publikujemy szczegółowe wyniki zdawalności w poszczególnych OIRP w 2022 r. w porównaniu z 2021 r.

Załączniki do pobrania

Zobacz także