X posiedzenie Krajowej Rady Radców Prawnych

W dniach 11-12 września br. w Warszawie odbyło się X posiedzenie Krajowej Rady Radców Prawnych.
Podjęto, m.in. uchwały w sprawie:
• Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy,
• zasad działania Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego, rzeczników dyscyplinarnych, a także ich zastępców oraz trybu i sposobu wyboru zastępców Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego i zastępców rzeczników dyscyplinarnych,
• Regulaminu funkcjonowania sądów dyscyplinarnych samorządu radców prawnych.
• zmiany uchwały nr 500/V/2002 z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie Regulaminu prowadzenia listy prawników zagranicznych.

Uchwały zostaną opublikowane w Bibliotece Prawa Samorządowego:
www.bibliotekakirp.pl/items/browse?collection=14

 

 

Zobacz także