XII posiedzenie Krajowej Radców Prawnych IX Kadencji

W dniach 11-12 marca 2016 r. odbyło się XII posiedzenie Krajowej Radców Prawnych IX Kadencji.

W porządku obrad odbyły się, m.in.
  • podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu,
  • plany pracy agend KRRP,
  • zmiany w przepisach prawa samorządowego,
  • uchwała w sprawie zwołania XI Krajowego Zjazdu Radców Prawnych.

Uchwały dostępne będą w najbliższym czasie w zakładce Biblioteka Prawa Samorządowego.

Zobacz także