Szukajradcy.pl
Home / Aktualności / Stanowisko KRRP IX kadencji – w sprawie kryzysu wokół Trybunału Konstytucyjnego

Stanowisko KRRP IX kadencji – w sprawie kryzysu wokół Trybunału Konstytucyjnego

STANOWISKO Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 12 marca 2016 r.

Krajowa Rada Radców Prawnych z głębokim zaniepokojeniem obserwuje kolejne przypadki łamania podstawowych zasad państwa prawa, przejawiające się w lekceważeniu niezależności i niezawisłości Trybunału Konstytucyjnego oraz nierespektowaniu jego orzeczeń. Pogłębianie się kryzysu wokół Trybunału Konstytucyjnego zagraża pozycji władzy sądowniczej w Polsce. Istniejący spór negatywnie wpływa na wizerunek naszego kraju i postrzeganie go jako demokratycznego państwa prawa na forum międzynarodowym.

Właściwe funkcjonowanie władzy sądowniczej jest fundamentem demokratycznego państwa prawa. Podważanie autorytetu władzy sądowniczej prowadzi do kreowania przez władze państwowe dwóch konkurencyjnych porządków prawnych, powodując erozję zaufania obywateli do prawa i organów państwa.

Krajowa Rada Radców Prawnych apeluje do władzy ustawodawczej i władzy wykonawczej o natychmiastowe podjęcie działań zmierzających do rozwiązania konfliktu związanego z Trybunałem Konstytucyjnym. W ocenie Krajowej Rady Radców Prawnych szansą dla osiągnięcia porozumienia między stronami będzie zrealizowanie zaleceń wskazanych w opinii Komisji Weneckiej przedstawionej w dniu 11 marca 2016 r. Podjęcie działań proponowanych przez Komisję Wenecką może rozpocząć proces wychodzenia z konfliktowej sytuacji i przywracania ładu konstytucyjnego w Polsce.

Krajowa Rada Radców Prawnych

KRRP.12.03.2016