XIII posiedzenie Prezydium KRRP

W czwartek 16 listopada br. w siedzibie Krajowej Rady Radców Prawnych w Warszawie odbyło się XIII posiedzenie Prezydium KRRP X kadencji.

Głównym przedmiotem obrad były sprawy związane z finansami Krajowej Rady Radców Prawnych, w tym między innymi: opracowanie projektu budżetu na rok 2018, analiza ofert na badanie sprawozdania finansowego za rok 2017 oraz omówienie zakresu niezbędnych zmian w Regulaminie działalności finansowej samorządu radców prawnych. Członkowie Prezydium pracowali ponadto nad porządkiem dziennym VII posiedzenia KRRP, które odbędzie się w dniach 8 i 9 grudnia br. w Warszawie.

Prezydium zapoznało się i omówiło opinię Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji w zakresie prezydenckich projektów ustaw dotyczących reformy sądownictwa w Polsce.

Prezydium podjęło uchwałę w sprawie organizacji X edycji Konkursu „Kryształowe Serce Radcy Prawnego”. Tytuł honorowy „Kryształowe Serce Radcy Prawnego 2017” może otrzymać radca prawny lub aplikant radcowski, który w 2017 r. wyróżnił się bezinteresowną pomocą na rzecz osób fizycznych, organizacji społecznych, instytucji realizujących cele publiczne, kościołów, związków wyznaniowych, uchodźców, repatriantów lub osób dotkniętych klęskami, w szczególności poprzez: świadczenie nieodpłatnie pomocy prawnej, prowadzenie działalności społecznej lub dobroczynnej, udział w programach edukacyjnych lub szkoleniowych lub dotyczących działalności społecznej w ramach edukacji prawnej i działalności pro bono, prowadzenie działalności na rzecz popularyzacji i rozwoju nieodpłatnej pomocy prawnej. Informacja o terminach przyjmowania zgłoszeń wraz z Regulaminem Konkursu została opublikowana w poniedziałek  na stronie www.kirp.pl oraz na portalach społecznościowych Krajowej Rady.

Prezydium omówiło także kwestię organizacji uroczystej inauguracji I roku szkoleniowego aplikacji radcowskiej. Zgodnie z dotychczasową tradycją w styczniu do Warszawy zapraszani są aplikanci z każdej Okręgowej Izby Radców Prawnych, którzy złożyli egzamin wstępny na aplikację z najlepszym wynikiem. W ceremonii biorą także udział Dziekani Rad OIRP. W roku 2017 najmłodsi adepci sztuki radcowskiej otrzymali wyróżnienia podczas posiedzenia Krajowej Rady Radców Prawnych.

W zakresie spraw zagranicznych Prezydium podzieliło postulaty reformy Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawników (IBA) i wyraziło zgodę na dodanie Krajowej Rady Radców Prawnych do listy sygnatariuszy tego dokumentu. Konieczność dokonania reorganizacji w działalności i zarządzania IBA wynika ze wzrostu zarówno liczby członków Stowarzyszenia, jak i zakresu realizowanych projektów. Obszerny opis proponowanych zmian znajduje się w załączniku.

Kolejne posiedzenie Prezydium odbędzie się w piątek 8 grudnia br. w Warszawie.

Załączniki do pobrania

Zobacz także