XIII Seminarium Warszawskie nt. praw dziecka

We wtorek 19 listopada na Zamku Królewskim w Warszawie odbyło się XIII Seminarium Warszawskie, które przebiegało pod tytułem „Prawa dziecka w świetle Europejskiej Konwencji Praw Człowieka”. Organizatorem wydarzenia było Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Biuro Rzecznika Praw Dziecka.

Konferencję otworzył Marcin Przydacz, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz Mikołaj Pawlak, Rzecznik Praw Dziecka. Podkreślono, że hasło tegorocznego wydarzenia związane jest z obchodami 30. rocznicy Konwencji o prawach dziecka, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 20 listopada 1989 r. Następnie wystąpienie główne wygłosiła prof. Ksenija Turković, sędzia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. W swoim wystąpieniu prof. Turković mówiła o prawach dziecka w kontekście Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, a w szczególności prawa dostępu do sądu oraz prawa dziecka do pełnomocnika. W dalszej części konferencji uczestnicy wysłuchali prelekcji podzielonych tematycznie na trzy panele obejmujące standardy ochrony praw dziecka w systemie strasburskim, wyzwania związane z wdrożeniem praw dziecka i możliwe rozwiązania, a także dobre praktyki i priorytety działań.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym programem XIII Seminarium Warszawskiego w załączeniu.

Informacje o poprzednich seminariach dostępne są także na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych: https://www.msz.gov.pl/pl/p/msz_pl/polityka_zagraniczna/europejski_trybunal_praw_czlowieka/warsaw_seminars/

 

Załączniki do pobrania

Zobacz także