XIV Mistrzostwa Radców Prawnych w Halowej Piłce Nożnej – Kielce 2023

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Kielcach zaprasza na XIV Mistrzostwa Polski Radców Prawnych w Halowej Piłce Nożnej. Wydarzenie odbędzie się w dniach 13-16 kwietnia 2023 r. w Kielcach.

Do rozgrywek mogą zgłaszać się drużyny amatorskie reprezentujące poszczególne Okręgowe Izby Radców Prawnych.

Zgodnie z harmonogramem wydarzenia, 13 kwietnia podczas kolacji przeprowadzone zostanie losowanie drużyn do poszczególnych grup (I runda Mistrzostw). Rozgrywki, które odbędą się w Hali Legionów, zaplanowane zostały na 14-15 kwietnia. Ostatniego dnia Mistrzostw tj. 16 kwietnia w miejscu zakwaterowania uczestników wydarzenia, Grand Hotel Kielce, nastąpi wręczenie nagród.

W mistrzostwach mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy są członkami Samorządu Radców Prawnych (posiadają status radcy prawnego lub aplikanta radcowskiego), a także osoby, które ukończyły aplikację radcowską i zostały skreślone z listy aplikantów na podstawie art. 37 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych tj. po upływie roku od dnia zakończenia aplikacji wskazanej w zaświadczeniu o odbyciu aplikacji radcowskiej i nie wykonują żadnego zawodu prawniczego.

Warunkami uczestnictwa drużyn w rozgrywkach są:

  • zgłoszenie drużyny przez właściwą OIRP,
  • wpłata wpisowego na poczet udziału w mistrzostwach (brak wpłaty wpisowego do 2 marca 2023 roku powoduje nieuwzględnienie drużyny w terminarzu rozgrywek),
  • dostarczenie organizatorowi, w terminie nieprzekraczalnym do dnia 28 marca 2023 r., listy zawodników reprezentujących OIRP wraz z podaniem osoby odpowiedzialnej za kontakt z Organizatorami Mistrzostw oraz wypełnionych i podpisanych oświadczeń uczestników zawodów oraz uczestników Mistrzostw (osób niegrających).

Załączniki do pobrania

Zobacz także