XIV Ogólnopolski Rajd Bieszczadzki Radców Prawnych

Komisja Integracji Krajowej Rady Radców Prawnych w Warszawie we współpracy z Radą Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie po raz kolejny organizuje tradycyjnie w dniach od 4 do 8  października 2017 r. XIV Ogólnopolski Rajd Bieszczadzki Radców Prawnych.

Zakwaterowanie w domkach turystycznych w Ośrodku Wypoczynkowym „Wisan” w Bystrem jak i domkach turystycznych graniczących z Ośrodkiem.

Koszt uczestnictwa radców prawnych, aplikantów radcowskich wynosi 640 zł, zaś dla osób spoza samorządu radcowskiego 770 zł i obejmuje:

  • zakwaterowanie i wyżywienie od kolacji w dniu 4 października br. do śniadania w dniu 8 października br.
  • opiekę przewodników GOPR
  • udział w programach towarzyszących,
  • ubezpieczenie.

Chętnych prosimy o kierowanie zgłoszenia na kartach zgłoszenia drogą elektroniczną (e-mail: sito@kirp.pl) , faksem (022 319 56 16) bądź pocztą na adres:
Krajowa Rada Radców Prawnych
Al. Ujazdowskie 41 lok. 2
00-540 Warszawa

Karty zgłoszenia należy przesyłać wraz z dowodem uiszczenia opłaty za udział w rajdzie.

Opłatę w tej wysokości należy uiszczać bezpośrednio na konto Ośrodka Wypoczynkowego „Wisan” Bystre k/Baligrodu. Nr 74124027441111001008037603 do 18 września 2017 r.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc decyduje kolejność przesłanych zgłoszeń wraz z dowodami wpłaty.

Zwracamy uwagę na konieczność zabrania ciepłej i nieprzemakalnej odzieży.

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w programie także ze względu na warunki pogodowe o czym uczestnicy zostaną powiadomieni z niezbędnym wyprzedzeniem.

  • uczestnicy powinni posiadać ważny dowód osobisty lub paszport.
  • osoby wybierające się na Słowację muszę mieć przy sobie ważną kartę EKUZ.

Zapraszamy serdecznie

Przewodniczący Komisji Integracji KRRP                                          Wiceprezes KRRP

Bartosz Opaliński                                                                                     Michał Korwek

Do pobrania: Program-Rajdu-Bieszczadzkiego oraz Karta zgłoszenia rajd

Zobacz także