XV Ogólnopolskie Mistrzostwa Radców Prawnych i Aplikantów w tenisie

Komisja Kultury, Sportu i Rekreacji KRRP zaprasza na XV Ogólnopolskie MistrzostwaRadców Prawnych i Aplikantów w tenisie. Impreza odbędzie się w dniach 18 – 21 sierpnia 2016 r. na kortach Sopot Tenis Klubu,  81-718 Sopot, ul. Ceynowy 5.

Koszt udziału w Mistrzostwach wynosi:
– dla aplikantów radcowskich – 250 zł,
– dla radców prawnych – 390 zł,
– dla osób spoza samorządu radcowskiego – 590 zł
– dla osób spoza samorządu radcowskiego nie biorących udziału w turnieju – 490 zł
Noclegi  i posiłki w hotelach za wyjątkiem wymienionych w programie kolacji zapewniają uczestnicy we własnym zakresie i na własny koszt.

Szczegóły dotyczące wpłat podane są w trzech rodzajach Kart zgłoszenia: dla aplikantów, radców prawnych i osób spoza samorządu. Karty poniżej:
Karta zgloszenia tenis aplikant

Karta zgloszenia tenis radca prawny

Karta zgloszenia tenis osoba spozasamorzadu

Karta zgloszenia tenis osoba spoza samorzadu niegrajaca

Zgłoszenia do dnia 8 sierpnia 2016r.- wyłącznie na kartach zgłoszeniowych wraz z dowodami wpłat (zgodnie z odpowiednią kartą zgłoszenia) prosimy przesyłać faxem (fax.022 319 56 16) lub e-mailem (sito@kirp.pl).

Więcej informacji poniżej:

Ogłoszenie tenis 2016

PROGRAM 2016

Regulamin Turnieju Tenisa_2016

 

 

Zobacz także