XVI Ogólnopolskie Mistrzostwa Radców Prawnych i Aplikantów w tenisie

Krajowa Rada Radców Prawnych – Komisja Integracji organizuje XVI Ogólnopolskie Mistrzostwa Radców Prawnych i Aplikantów w tenisie. Impreza odbędzie się w dniach 24 – 27 sierpnia 2017 r. na kortach Sopot Tenis Klubu, 81-718 Sopot, ul Ceynowy 5.

Informujemy, że noclegi i posiłki w hotelach za wyjątkiem wymienionych w programie kolacji zapewniają uczestnicy we własnym zakresie i na własny koszt.

Koszt udziału w Mistrzostwach wynosi:

  • dla aplikantów radcowskich – 290 zł,
  • dla radców prawnych – 390 zł,
  • dla osób spoza samorządu radcowskiego – 690 zł
  • dla osób spoza samorządu radcowskiego nie biorących udziału w turnieju – 520 zł

Szczegóły dotyczące wpłat m.in. podział wpłat, dane podmiotów na których konta należy uiszczać wpłaty podane są w trzech rodzajach Kart zgłoszenia : dla aplikantów, radców prawnych i osób spoza samorządu (poniżej).

Organizatorzy uprzejmie proszą o wypełnianie jednej z kart zgłoszenia właściwej dla swojego statusu zawodowego.

Zgłoszenia do dnia 16 sierpnia 2017 r.- wyłącznie na kartach zgłoszeniowych wraz z dowodami wpłat zgodnie z odpowiednią kartą zgłoszenia prosimy przesyłać faxem (fax.022 319 56 16) lub e-mailem (sito@kirp.pl).

Uczestnicy turnieju MUSZĄ dysponować aktualnym orzeczeniem lekarskim lub pisemnym oświadczeniem stwierdzającym brak przeciwwskazań do gry w tenisa na XVI Ogólnopolskich Mistrzostwach Radców Prawnych i Aplikantów wystawionym nie wcześniej niż po dniu 16.08.2017 r.

Organizatorzy dokonają ubezpieczenia uczestników Mistrzostw na kwotę:
50.000 zł – nw.,
100.000 zł – oc.

O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.
Turniej będzie rozgrywany zgodnie z załączonym Regulaminem.

„Organizatorzy uprzejmie informują, iż wejście na korty Sopot Tenis Klubu WYŁĄCZNIE w obuwiu na płaskim obcasie”.

Krajowa Rada Radców Prawnych
Al. Ujazdowskie 41 lok. 2, 00-540 Warszawa,
tel/fax 0-22 319.56.16, recepcja: 319.56.01, bezpośrednio: 319.56.04
e-mail sito@kirp.pl Informacji udziela Pani Joanna Sito-Przymus

Organizatorzy polecają niniejszą pozycję do przeczytania uczestnikom turnieju:

Kodeks tenisisty

Ramowy program imprezy wraz z kartami zgłoszenia znajduje się poniżej.

Załączniki do pobrania

Zobacz także