XVII Ogólnopolskie Mistrzostwa Radców Prawnych i Aplikantów w Tenisie

Krajowa Rada Radców Prawnych – Komisja Integracji organizuje:

XVII Ogólnopolskie Mistrzostwa Radców Prawnych i Aplikantów w tenisie

Ze względu na problemy organizacyjne na terenie kortów Sopot Tenis Klubu rozgrywki odbywać się będą na kortach Arki Gdynia.

Impreza odbędzie się w dniach 23–25 sierpnia 2018 r.
Gdynia/Sopot

Informujemy, że noclegi  i posiłki w hotelach za wyjątkiem wymienionych w programie kolacji zapewniają uczestnicy we własnym zakresie i na własny koszt.

Koszt udziału w Mistrzostwach wynosi:
dla aplikantów radcowskich – 290 zł,
dla radców prawnych – 390 zł,
dla osób spoza samorządu radcowskiego – 690 zł,
dla osób spoza samorządu radcowskiego nie biorących udziału w turnieju – 520 zł

Szczegóły dotyczące wpłat m.in. podział wpłat, dane podmiotów na których konta należy uiszczać wpłaty podane są w trzech rodzajach kart zgłoszenia: dla aplikantów, radców prawnych i osób spoza samorządu. Organizatorzy uprzejmie proszą o wypełnianie jednej z kart zgłoszenia właściwej dla swojego statusu zawodowego.

Zgłoszenia do dnia 13 sierpnia 2018 r. – wyłącznie na kartach zgłoszeniowych wraz z dowodami wpłat zgodnie z podpisanymi odpowiednią kartą zgłoszenia, podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodą na wykorzystanie wizerunku, prosimy przesyłać faksem (fax022 319 56 16) lub e-mailem (sito@kirp.pl).

 Uczestnicy turnieju MUSZĄ dysponować aktualnym orzeczeniem lekarskim lub pisemnym oświadczeniem stwierdzającym brak przeciwwskazań do gry w tenisa na XVII Ogólnopolskich Mistrzostwach Radców Prawnych i Aplikantów wystawionym nie wcześniej niż po dniu 16.08.2018 r.

 Organizatorzy dokonają ubezpieczenia uczestników Mistrzostw na kwotę:
50 000  zł – nw.,
100 000 zł – oc.

O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

Turniej będzie rozgrywany zgodnie z załączonym Regulaminem. „Organizatorzy uprzejmie informują, iż wejście na korty WYŁĄCZNIE w obuwiu na płaskim obcasie. Organizatorzy zapewniają dojazd uczestników Mistrzostw na korty i z kortów Arki.

Krajowa Rada Radców Prawnych
Al. Ujazdowskie 41 lok. 2, 00-540 Warszawa,
tel./fax 0-22 319 56 16, recepcja: 319 56 01,  bezpośrednio: 319 56 04
e-mail sito@kirp.pl Informacji udziela Joanna Sito-Przymus

Ramowy program imprezy wraz z kartami zgłoszenia w załączeniu

Załączniki do pobrania

Zobacz także