XVII posiedzenie Prezydium KRRP

W czwartek 28 lutego br. w siedzibie Krajowej Rady Radców Prawnych w Warszawie odbyło się XVII posiedzenie Prezydium KRRP X kadencji. Posiedzeniu przewodniczył Prezes KRRP r.pr. Maciej Bobrowicz.

Prezydium KRRP podjęło uchwały merytoryczne w sprawach osobowych oraz w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań finansowych.

Prezydium KRRP omówiło kwestie związane z reformą kształcenia aplikantów radcowskich, rozpatrzono warianty działań w zakresie zmian w sposobie prowadzenia aplikacji. Przeanalizowano materię związaną z wprowadzeniem na każdym roku szkoleniowym zajęć szkoleniowych z tzw. „kompetencji miękkich”, ograniczeniem zajęć w formie wykładów konwersatoryjnych, przygotowaniem zaleceń opisujących wzorcowe metody współpracy patrona
z aplikantem, zwiększeniem nadzoru nad sposobem sprawowania patronatu poprzez wprowadzenie obowiązku składania comiesięcznych raportów do okręgowej izby radców prawnych w formie elektronicznej.

Ponadto szczegółowo omówiono oraz ustalono ostateczny kształt projektu porządku obrad posiedzenia Krajowej Rady Radców Prawnych, które odbędzie się w dniach 16-17 marca br. Prezydium KRRP szczegółowo przeanalizowało dalsze działania w związku z prowadzonymi w Ministerstwie Sprawiedliwości pracami nad zmianami w Kodeksie postępowania cywilnego, podsumowaniem dyskusji było podjęcie stanowiska w tej sprawie.

Zobacz także