III Edycja Ogólnopolskiej Akademii – Konkursu Wiedzy o Prawie

Ogólnopolska Akademia – Konkurs Wiedzy o Prawie dla szkół podstawowych i wygaszanych klas gimnazjalnych realizowana przez Centrum Edukacji Prawnej Krajowej Rady Radców Prawnych
w ramach programu „Szkoła bliższa prawu” w roku szkolnym 2017/2018

Począwszy od 1 marca 2018 r. rusza kolejna, III Edycja Ogólnopolskiej Akademii – Konkursu Wiedzy o Prawie realizowana przez Centrum Edukacji Prawnej Krajowej Rady Radców Prawnych dla uczniów szkół podstawowych i wygaszanych klas gimnazjalnych w ramach programu „Szkoła bliższa prawu” w roku szkolnym 2017/2018.

Nad prawidłowym przebiegiem Akademii – Konkursu  czuwa powołany przez Organizatora
Krajowy Komitet Organizacyjny.

Uczestnikami Akademii – Konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych (klas V-VII)
i uczniowie wygaszanych klas gimnazjalnych.

Celem Ogólnopolskiej Akademii – Konkursu Wiedzy o Prawie jest:

  1. wszechstronne działanie na rzecz poszerzenia i pogłębienia wiedzy o prawie oraz wzrost świadomości prawnej dzieci i młodzieży;
  2. kształtowanie postaw szacunku do prawa wśród dzieci i młodzieży;
  3. propagowanie związków prawa polskiego z prawem międzynarodowym.

Ww. cele realizowane są przez powołany przez Prezesa KRRP lub Wiceprezesa KRRP Krajowy Komitet Organizacyjny, z siedzibą w Biurze Krajowej Rady Radców Prawnych  w Warszawie, Al. Ujazdowskie 41 lok.2. W skład Krajowego Komitetu Organizacyjnego wchodzi 5 członków powołanych przez  Prezesa KRRP lub Wiceprezesa KRRP.

Do zadań Krajowego Komitetu Organizacyjnego Akademii – Konkursu należą:

  1. wybór trzyosobowych zespołów jurorów etapu centralnego,
  2. kontrolowanie pracy Okręgowych Komitetów Organizacyjnych Akademii – Konkursu,
  3. wręczenie dyplomów i zaświadczeń dla laureatów i finalistów etapu centralnego Akademii – Konkursu.
  4. propagowanie idei Akademii – Konkursu,
  5. pozyskiwanie środków na organizację Akademii – Konkursu,
  6. powołanie trzyosobowego Zespołu ds. Odwołań.

Ogólnopolska Akademia – Konkursu Wiedzy o Prawie realizowana jest w trzech etapach:

Etap pierwszy – szkolny przeprowadzany jest w szkołach i składa się z części pisemnej. Innowacją tegorocznej edycji jest forma odbywania części pisemnej (testu). Będzie on realizowany on – line za pomocą specjalnej aplikacji, do której logować się będą na komputerach w szkole uczestnicy tegorocznej Akademii, o tej samej godzinie w całej Polsce.

Etap drugi – okręgowy – przeprowadzany jest w siedzibach miast wojewódzkich OIRP. Uczestnicy będą brali udział w dwóch częściach etapu: pierwszym pisemnym i drugim ustnym.

Trzeci etap – centralny (Finał) – przeprowadzony będzie w Warszawie i będzie się składał z wypowiedzi ustnej przed Centralną Komisją Akademii – Konkursu.

Krajowy Komitet Organizacyjny powoła trzyosobowe zespoły jurorów, tworzące Centralną  Komisję Akademii Konkursu.

Spośród uczestników troje uczniów (ze szkoły podstawowej i  z wygaszanych klas gimnazjalnych) z trzema najlepszymi wynikami uzyska tytuł laureata, a pozostałe osoby zostaną finalistami Akademii – Konkursu. Zarówno dla laureatów jak i finalistów przewidziane są stosowne zaświadczenia i nagrody.

Informacje dotyczące organizacji, miejsc przeprowadzenia, czasu trwania i wyników poszczególnych etapów Akademii – Konkursu będą przekazywane poprzez stronę www.centrumedukacjiprawnej.pl, w zakładce Akademia – Konkurs.

Pierwszy etap – szkolny  – odbędzie się w dniu 22 marca 2018 roku o godzinie 11:00 dla szkół podstawowych oraz o godz.13:00 dla uczniów klas gimnazjalnych.

Drugi etap – okręgowy  odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2018 roku o godzinie 10:00 się w siedzibach OIRP w każdym województwie.

Trzeci etap – centralny (Finał) odbędzie się w dniu 16 maja 2018 roku o godzinie 10:00

– szkoły podstawowe oraz 16 maja 2018 roku – szkoły gimnazjalne.

Załączniki do pobrania

Zobacz także