XVIII posiedzenie Prezydium KRRP

W czwartek 15 marca br. w siedzibie Krajowej Rady Radców Prawnych w Warszawie odbyło się XVIII posiedzenie Prezydium KRRP X kadencji. Posiedzeniu przewodniczył Prezes KRRP r.pr. Maciej Bobrowicz.

Prezydium KRRP podjęło uchwały merytoryczne w sprawach osobowych oraz w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań finansowych.

Prezydium KRRP omówiło kwestie związane z zasadami rachunkowości Krajowej Izby Radców Prawnych oraz podjęło uchwałę w tej sprawie. Ponadto omówiono kwestie związane z kosztami szkolenia aplikantów radcowskich.

Prezydium KRRP pozytywnie rozpatrzyło wniosek w sprawie udzielenia wsparcia w organizacji międzynarodowej konferencji „Udział czynnika społecznego w wymiarze sprawiedliwości” organizowanej przez SSP Iustitia, Katedrę Postępowania Cywilnego WPiA UŚ oraz Wydawnictwo C.H. Beck.

Prezydium KRRP podzieliło postulat wyrażony w interpelacji poselskiej posła Jarosława Urbaniaka z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie objęcia aplikantów prawniczych ulgami na przejazdy środkami transportu skierowanej do Ministra Finansów, Ministra Infrastruktury oraz Ministra Sprawiedliwości.

Zobacz także