Uroczystość odznaczenia r.pr. Marii Ślązak Wielką Odznaką Honorową za Zasługi dla Republiki Austrii

W poniedziałek 12 marca radca prawny Pani Maria Ślązak została odznaczona Wielką Odznaką Honorową za Zasługi dla Republiki Austrii. Uroczystość odbyła się w siedzibie Ambasadora Austrii Jego Ekscelencji Pana Wernera Almhofera w Warszawie. Na uroczystości było obecnych wielu znamienitych gości, między innymi Prezes KRRP Maciej Bobrowicz, poprzedni Prezes Dariusz Sałajewski, Prezes adwokatury austriackiej Rupert Wolff, Przewodnicząca Norweskiego Komitetu Nagrody Nobla Berit Reiss-Andersen, Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Wojciech Hermeliński, były Prezes Trybunału Konstytucyjnego Jerzy Stępień oraz klienci, przyjaciele, współpracownicy  i członkowie rodziny laureatki.

Odznaka Honorowa za Zasługi nadawana jest od 1952 roku przez Prezydenta Republiki Austrii w uznaniu wybitnych dokonań społecznych i obywatelskich. Odznaka ma rangę orderu i podzielona jest na kilka klas – Wielka Odznaka Honorowa została oficjalnie przyznana r. pr. Marii Ślązak w uznaniu jej zasług jako Prezydenta CCBE. Ambasador Austrii podkreślił zaangażowanie Marii Ślązak w sprawy adwokatur na wschodzie, a Prezes Sałajewski – jej skromność. Warto zaznaczyć, że w minionym roku Kancelrz Austrii przyznał takie odznaczenie tylko 13 osobom niebędącym obywatelami Austrii.

Zobacz także