XX posiedzenie Prezydium KRRP

W czwartek 12 kwietnia br. w siedzibie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi odbyło się XX posiedzenie  Prezydium KRRP X kadencji. Posiedzeniu przewodniczył Prezes KRRP r.pr. Maciej Bobrowicz.

Obrady Prezydium w Łodzi wpisały się w przyjętą praktykę organizowania kilku posiedzeń Prezydium w roku w siedzibach Okręgowych Izb Radców Prawnych, co stwarza przede wszystkim możliwość bezpośredniego kontaktu przedstawicieli regionalnych władz samorządowych z członkami Prezydium KRRP.

Członkowie Prezydium Krajowej Rady spotkali się z przedstawicielami Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi. Przedmiotem rozmów były bieżące zagadnienia dotyczące działalności samorządu, szczególnie na szczeblu lokalnym. Spotkano się również z aplikantami Izby łódzkiej.

Ponadto Prezydium w pełnym składzie złożyło wizytę w Urzędzie Miasta spotykając się z I Wiceprezydentem Łodzi panem Tomaszem Trelą. Zaprezentowano rolę samorządu zawodowego radców prawnych, jego zadań i społecznej pozycji. Spotkania z Prezydentami miast na stałe wpisały się w tradycję wyjazdowych posiedzeń Prezydium KRRP X.

Podczas posiedzenia, Prezydium omówiło kwestie organizacyjne oraz porządek obrad posiedzenia Krajowej Rady Radców Prawnych, które odbędzie się w dniach 8-9 czerwca br. w Toruniu. W trakcie multimedialnej prezentacji omówiono główne założenia planowanej kampanii informacyjnej samorządu radców prawnych. Wiceprezes KRRP pan Leszek Korczak zaprezentował oraz omówił kwestie związane z uruchomieniem portalu orzeczeń Wyższego Sądu Dyscyplinarnego. Ponadto Prezydium KRRP podjęło uchwałę w sprawie ogłoszenia teksu jednolitego oraz uchwały merytoryczne w sprawach osobowych. Z akceptacją spotkał się wniosek dotyczący finansowego wsparcia Europejskiej Fundacji Prawników ELF, przyznania dotacji Ars Legis – Stowarzyszenia im. Św. Ivo Helory w związku z organizowanym XV Świętem Prawników, jak również wniosek o objecie honorowym patronatem ogólnopolskiej konferencji naukowej „Mediator zawód przyszłości”.

Kolejne posiedzenie Prezydium X kadencji odbędzie się 17 maja br. w Białymstoku.

Zobacz także