Szkolenie sędziów Wyższego Sądu Dyscyplinarnego KIRP

W dniach 5-7 kwietnia 2018 r. w Lublinie odbyło się szkolenie sędziów Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Krajowej Izby Radców Prawnych, którego tematem były wybrane zagadnienia postępowania dyscyplinarnego przed sądem drugiej instancji.

Zajęcia zostały zainaugurowane przez Wiceprezesa Krajowej Rady Radców Prawnych, Leszka Korczaka, odpowiedzialnego w Krajowej Radzie za sprawy dyscyplinarne, byłego sędziego i Zastępcę Przewodniczącego WSD.

Szkolenie poprowadzili  karniści – SSA w Lublinie dr Marek Siwek i  SSO w Lublinie Artur Ozimek, obaj mający doświadczenie  w prowadzeniu postępowań dyscyplinarnych w stosunku do sędziów. Uczestnicy, dzięki praktycznemu podejściu wykładowców, mieli możliwość poszerzenia wiedzy, wymiany doświadczeń i konsultacji zagadnień z ich praktyki orzeczniczej. Po szkoleniu wykładowcy udostępnili nam drogą elektroniczną opracowane przez siebie, obszerne materiały szkoleniowe.

Forum wymiany doświadczeń i rozmowy o sprawach bieżących  stanowiło spotkanie sędziów poprowadzone przez Przewodniczącego WSD Krzysztofa Góreckiego i Zastępcę Przewodniczącego WSD Magdalenę Śniegulę. Gorącą dyskusję wywołało zwłaszcza zagadnienie kosztów postępowania dyscyplinarnego i możliwości stosowania do nich odpowiednio przepisów k.p.k., która będzie kontynuowana we Wrocławiu, podczas VII Ogólnopolskiej Konferencji Sędziów i Rzeczników Dyscyplinarnych.

W ocenie uczestników, szkolenie było udane  i stało na wysokim poziomie merytorycznym.

Zobacz także