XXIV posiedzenie Prezydium KRRP

W czwartek 9 sierpnia br. w siedzibie Krajowej Rady Radców Prawnych w Warszawie odbyło się XXIV posiedzenie Prezydium KRRP X kadencji. Posiedzeniu przewodniczył Wiceprezes KRRP r.pr. Zbigniew Tur.

Prezydium KRRP podjęło uchwały merytoryczne w sprawach osobowych oraz w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań finansowych.

Prezydium KRRP pozytywnie rozpatrzyło wniosek Stowarzyszenia Lambda Warszawa w sprawie udzielenia patronatu honorowego szkoleniu dedykowanemu prawnikom  nt. przemocy wobec osób LGBT dla organizacji i instytucji udzielających wsparcia osobom pokrzywdzonym przestępstwami oraz dla organów ścigania. Ponadto Prezydium KRRP przyznało patronat honorowy  ogólnopolskiej konferencji naukowej „Alternatywne sposoby rozwiązywania sporów”.

Wiceprezes KRRP r.pr. Zbigniew Tur przedstawił informacje nt. sylabusów i programów zajęć z tzw. kompetencji miękkich.

Członek Prezydium KRRP r.pr. Bartosz Opaliński przedstawił propozycje zasad przyznawania przez KIRP środków finansowych na wydarzenia integracyjne organizowane przez okręgowe izby radców prawnych w ramach funkcjonowania portalu integracyjnego radców prawnych.

Członek Prezydium KRRP r.pr. Magdalena Witkowska poinformowała członków Prezydium KRRP o konferencji nt. niezawisłości sędziów, która odbędzie się 14 października w Paryżu.

Zobacz także