Szukajradcy.pl
Home / Aktualności / XXIX posiedzenie Prezydium KRRP

XXIX posiedzenie Prezydium KRRP

W czwartek 28 listopada br. w siedzibie Krajowej Rady Radców Prawnych w Warszawie odbyło się XXIX posiedzenie Prezydium KRRP X kadencji. Posiedzeniu przewodniczył Prezes KRRP r.pr. Maciej Bobrowicz.

Prezydium KRRP podjęło uchwałę merytoryczną w sprawie osobowej oraz w sprawie delegowania przedstawicieli samorządu radców prawnych do składu zespołu do przygotowania pytań testowych na egzamin wstępny dla kandydatów na aplikantów adwokackich i radcowskich w 2019 r.

Skarbnik KRRP r.pr. Danuta Koszyk-Ciałowicz przedstawiła projekt uchwały KRRP w zakresie budżetu na 2019 rok.

Ponadto omówiono projekty uchwał KRRP w zakresie planów pracy, jak również omówiono projekt porządku obrad posiedzenia KRRP, które odbędzie się w dniach 7-8 grudnia br.

Podjęto decyzję o przekazaniu do Ośrodka Badań Studiów i Legislacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 10/2010 IX Krajowego Zjazdu Radów Prawnych z dnia 6 listopada 2010 r. w sprawie zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców prawnych, liczby członków tych organów oraz trybu ich odwoływania, a także podejmowania uchwał przez organy samorządu, złożonego przez OIRP w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Szczecinie i Wałbrzychu, z prośbą o dokonanie stosownych analiz legislacyjnych, w tym w szczególności zgodności z obowiązującymi przepisami prawa i przepisami samorządowymi.

Dodatkowo analizowano dokumentację związaną z nabyciem nieruchomości na potrzeby siedziby KIRP.