Szukajradcy.pl
Home / Aktualności / XXVII posiedzenie Prezydium KRRP

XXVII posiedzenie Prezydium KRRP

W czwartek 18 października br. w siedzibie Krajowej Rady Radców Prawnych w Warszawie odbyło się XXVII posiedzenie Prezydium KRRP X kadencji. Posiedzeniu przewodniczył Prezes KRRP r.pr. Maciej Bobrowicz.

Prezydium KRRP podjęło uchwały merytoryczne w sprawach osobowych oraz w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań finansowych.

Prezydium KRRP przyjęło uchwały w sprawie ogłoszenia tekstów jednolitych:

  • Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej
    i dokumentowania tej pomocy;
  • uchwały w sprawie utworzenia i organizacji „Funduszu Seniora” oraz pomocy socjalnej.

Prezydium KRRP podjęło uchwałę w sprawie organizacji XI edycji Konkursu „Kryształowe Serce Radcy Prawnego”. Finał konkursu odbędzie się w marcu 2019 r., a zgłoszenia należy przesyłać do 11 lutego 2019 r.

Przedstawiono informacje o stanie zaawansowania prac związanych z organizacją Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych zaplanowanego na 10 października br.

Przedmiotem dyskusji członków Prezydium były też kwestie związane z opracowaniem
i przygotowaniem zajęć e-learningowych dla aplikantów, opracowaniem „Zasad dobrych praktyk sprawowania patronatu” oraz ustaleniem warunków nabycia programu „Kolokwia”.

Ponadto przedstawiono propozycje zasad przyznawania przez KIRP środków finansowych na wydarzenia integracyjne organizowane przez okręgowe izby radców prawnych oraz organizowane przez radców prawnych w ramach funkcjonowania Portalu Integracyjnego Radców Prawnych.

Prezes KRRP r.pr. Maciej Bobrowicz przedstawił informacje o stanie zaawansowania prac nad realizacją spotu promującego zawód radcy prawnego, którego celem jest zwiększenie świadomości odbiorców dotyczącej korzystania z pomocy prawnej i zawodu radcy prawnego.