XXVIII posiedzenie Prezydium KRRP

W czwartek 15 listopada br. w siedzibie Krajowej Rady Radców Prawnych w Warszawie odbyło się XXVIII posiedzenie Prezydium KRRP X kadencji. Posiedzeniu przewodniczył Prezes KRRP r.pr. Maciej Bobrowicz.

Prezydium KRRP podjęło uchwały merytoryczne w sprawach osobowych oraz w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań finansowych.

Przedstawiono informacje na temat spotkania z Europejskim Komisarzem ds. Rynku Wewnętrznego i Usług panią Elżbietą Bieńkowską, które odbyło się 6 listopada br. w Brukseli. Więcej na ten temat mogą Państwo przeczytać pod linkiem: https://kirp.pl/prezes-i-wiceprezes-krrp-w-brukseli/.

Skarbnik KRRP r.pr. Danuta Koszyk-Ciałowicz przedstawiła projekt budżetu i planów pracy na 2019 rok.

Omówiono projekt porządku obrad posiedzenia KRRP, które odbędzie się w dniach 7-8 grudnia br.

Członek Prezydium KRRP r.pr. Anna Ignaczak przedstawiła projekt uchwały zmieniającej Regulamin odbywania aplikacji radcowskiej w zakresie § 30 ust. 3a Regulaminu i Programu Aplikacji – pkt. 3 Wykaz aktów prawnych.

Ponadto r.pr. Anna Ignaczak omówiła kwestie dotyczące programu „Kolokwia” dla aplikantów radcowskich.

Z uwagi na fakt, iż porządek obrad nie został wyczerpany zaplanowano dodatkowe posiedzenie Prezydium KRRP, które odbędzie się 28 listopada 2018 r.

Kolejne posiedzenie Prezydium KRRP odbędzie się 13 grudnia br.

Zobacz także