Szukajradcy.pl
Home / Aktualności / XXVIII posiedzenie Prezydium KRRP

XXVIII posiedzenie Prezydium KRRP

W czwartek 15 listopada br. w siedzibie Krajowej Rady Radców Prawnych w Warszawie odbyło się XXVIII posiedzenie Prezydium KRRP X kadencji. Posiedzeniu przewodniczył Prezes KRRP r.pr. Maciej Bobrowicz.

Prezydium KRRP podjęło uchwały merytoryczne w sprawach osobowych oraz w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań finansowych.

Przedstawiono informacje na temat spotkania z Europejskim Komisarzem ds. Rynku Wewnętrznego i Usług panią Elżbietą Bieńkowską, które odbyło się 6 listopada br. w Brukseli. Więcej na ten temat mogą Państwo przeczytać pod linkiem: http://kirp.pl/prezes-i-wiceprezes-krrp-w-brukseli/.

Skarbnik KRRP r.pr. Danuta Koszyk-Ciałowicz przedstawiła projekt budżetu i planów pracy na 2019 rok.

Omówiono projekt porządku obrad posiedzenia KRRP, które odbędzie się w dniach 7-8 grudnia br.

Członek Prezydium KRRP r.pr. Anna Ignaczak przedstawiła projekt uchwały zmieniającej Regulamin odbywania aplikacji radcowskiej w zakresie § 30 ust. 3a Regulaminu i Programu Aplikacji – pkt. 3 Wykaz aktów prawnych.

Ponadto r.pr. Anna Ignaczak omówiła kwestie dotyczące programu „Kolokwia” dla aplikantów radcowskich.

Z uwagi na fakt, iż porządek obrad nie został wyczerpany zaplanowano dodatkowe posiedzenie Prezydium KRRP, które odbędzie się 28 listopada 2018 r.

Kolejne posiedzenie Prezydium KRRP odbędzie się 13 grudnia br.