Szukajradcy.pl
Home / Aktualności / XXXIII posiedzenie Prezydium KRRP

XXXIII posiedzenie Prezydium KRRP

W dniach 6-7 lutego br. w siedzibie Krajowej Rady Radców Prawnych w Warszawie odbyło się XXXIII posiedzenie Prezydium KRRP X kadencji. Posiedzeniu przewodniczył Prezes KRRP r.pr. Maciej Bobrowicz.

Prezydium KRRP podjęło uchwały merytoryczne w sprawach osobowych oraz w sprawie wyrażenia zgód na zaciągnięcie zobowiązań finansowych. Dodatkowo podjęto uchwałę w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu odznaki honorowej „Zasłużony dla Samorządu Radców Prawnych”.

Podjęto uchwały w sprawie delegowania przedstawicieli samorządu radców prawnych do składu komisji egzaminacyjnych do spraw aplikacji radcowskiej przy Ministrze Sprawiedliwości oraz
w sprawie zmiany członka w komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu radcowskiego.

Szczegółowo omówiono kwestie związane ze stanem nabycia nieruchomości na potrzeby siedziby Krajowej Izby Radców Prawnych.

Prezydium KRRP zapoznało się oraz przeanalizowało zasady rozpatrywaniu wniosków dotyczących przyznawania patronatu lub dofinansowań wydarzeniom pozasamorządowym.

Prezydium KRRP rozpatrzyło wnioski w sprawie udzielenia patronatu oraz dofinansowań Krajowej Rady Radców Prawnych.

Przedstawiono informacje na temat zaangażowania samorządu radców prawnych w projekty przeciwko mowie nienawiści. Ponadto Prezydium KRRP omówiło kierunki wskazane przez Rzecznika Praw Obywatelskich w tej materii w szczególności:

  • kampanie społeczne adresowane do młodzieży szkolnej dotyczące mowy nienawiści (co może być powiązane z tematyką bezpieczeństwa w sieci);
  • szkolenia, warsztaty i treningi w szkołach na temat szkodliwości mowy nienawiści;
  • szkolenia metodyczne dla nauczycieli w zakresie mowy nienawiści;
  • uwzględnienie tematyki mowy nienawiści w szkoleniach dla radców prawnych, aplikantów (w ramach szkoleń uzupełniających).

Wiceprezes KRRP r.pr. Ryszard Ostrowski przedstawił informacje na temat stanu zaawansowania prac związanych z wyborem ubezpieczyciela.

Prezes KRRP r.pr. Maciej Bobrowicz omówił kwestie związane z organizacją II Kongresu Prawników Polskich.

Kolejne posiedzenie Prezydium KRRP odbędzie się 7 marca br.