Zajęcia specjalizacyjne dla aplikantów radcowskich

Prawo nowych technologii, prawa człowieka oraz marketing usług prawniczych – KIRP przygotowała cykl dodatkowych zajęć specjalizacyjnych dla aplikantów radcowskich. Zapisy rozpoczną się już w drugiej połowie sierpnia.

Co można zyskać biorąc udział w nich udział? Unikalną wiedzę oraz kontakt z wybitnymi specjalistami i autorytetami w danych dziedzinach. Można rozwinąć swoje zainteresowania, predyspozycje i zdolności, odkryć swoją ścieżkę rozwoju zawodowego. Zajęcia specjalizacyjne zostały zaplanowane jako uzupełnienie i rozwinięcie aplikacji radcowskiej.

Zajęcia przeznaczone są dla aplikantów radcowskich ze wszystkich okręgowych izb radców prawnych. Będą prowadzone w formule online na platformie szkoleniowej www.e-kirp.pl.

Każdy z cyklów specjalizacyjnych został zaplanowany na sześć miesięcy. Spotkania z wykładowcami będą odbywały się co najmniej raz w miesiącu, częściowo w formule wykładowej, a częściowo warsztatowej przy wykorzystaniu kazusów.

Zobacz także