Radcowie prawni na spotkaniach cyklu Tour de Konstytucja, 8-16 sierpnia

Radcowie prawni z całej Polski aktywnie uczestniczą w tegorocznym Tour de Konstytucja PL. W mijającym tygodniu spotkali się z mieszkańcami Gostynina, Łowicza, Tomaszowa Mazowieckiego, Skarżysko-Kamiennej, Niepołomic i Krakowa. W wydarzeniach biorą udział zarówno przedstawiciele Krajowej Rady Radców Prawnych, jak i radcowie z Izb Okręgowych.

Obywatelski projekt Tour de Konstytucja PL to cykl wydarzeń organizowanych w miastach i miejscowościach w całej Polsce, w których uczestniczą wybitni przedstawiciele środowisk prawniczych (m.in. Ewa Łętowska, Adam Bodnar, Beata Morawiec czy Waldemar Żurek) oraz organizacji pozarządowych. Celem spotkań jest  przybliżenie społeczeństwu doniosłości ustawy zasadniczej, propagowanie wiedzy o prawie i wolnościach obywatelskich oraz szerzenie wiedzy o powiązaniu praw i wolności zagwarantowanych w konstytucji z Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej.

8 sierpnia na spotkaniu z mieszkańcami Gostynina obecny był Prezes KRRP Włodzimierz Chróścik. Ponadto w minionym tygodniu w debatach, spotkaniach  i rozmowach z mieszkańcami na kolejnych przystankach Tour de Konstytucja uczestniczyli radcowie prawni z:

  • OIRP w Warszawie (Gostynin): Magdalena Bartosiewicz, Stefan Cieśla, Małgorzata Wojtaś, Kajetan Makowiec;
  • OIRP w Łodzi (Łowicz, Tomaszów Mazowiecki): Ewa Stompor-Nowicka, Dorota Miśkiewicz-Rutkowska, Anna Kaczmarek, Jolanta Koper-Belhabiri, Mariusz Ogórek;
  • OIRP w Kielcach (Skarżysko-Kamienna): Marta Śnioch, Przemysław Majewski, Kinga Kasza, Piotr Arczyński;
  • OIRP w Krakowie (Niepołomice, Kraków): Michał Krok, Maciej Toroń, Andrzej Laprus, Karolina Bobrowska.

 

      

Zobacz także