Zakończony rok szkoleniowy 2016

W dniach 1 – 4 grudnia 2016 roku, szkoleniem w Zakopanem, Centrum Szkolenia Ustawicznego Radców Prawnych zakończyło rok szkoleniowy 2016. Tematyka szkolenia : „Prawo własności przemysłowej”, bardzo aktualna a wykładowca dr Justyna Ożegalska-Trybalska / UJ; adiunkt w Zakładzie Prawa Własności Przemysłowej/ bardzo merytoryczna i kompetentna – tak ocenili uczestnicy w przesłanych anonimowych ankietach po zakończonym szkoleniu.
Szkolenie odbyło się w pięknej scenerii zimowej.
Poniżej zdjęcia ze szkolenia.

W roku 2016 Centrum zorganizowało 10 szkoleń ogólnopolskich, w których uczestniczyło 1122 radców prawnych i aplikantów radcowskich; 1 szkolenie warsztaty – 33 uczestników; 7 szkoleń 1 dniowych – 373 uczestników oraz 3 szkolenia e-learningowe.
Tematyka szkoleń w mijającym roku to wynik zgłaszanych propozycji także w formie ankiet elektronicznych oraz istotnych dla radców prawnych zmian w prawie.
Szkolenia organizowane przez Centrum cieszyły się dużą popularności.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach organizowanych przez Centrum w roku 2017.
W miesiącu grudniu zostaną zamieszczone na stronie internetowej informacje o szkoleniach ogólnopolskich organizowanych w I półroczu 2017 roku.

Zobacz także