Zakończył się Kongres Prawników Polskich

Uchwała dotycząca priorytetów wymiaru sprawiedliwości oraz zapowiedź powołania Społecznej Komisji Kodyfikacyjnej, który przedstawi konkretne rozwiązania reformy sądownictwa – to efekt pierwszego Kongresu Prawników Polskich w Katowicach. Wzięło w nim udział ponad 1500 osób reprezentujących wszystkie zawody prawnicze.

Kongres Prawników Polskich powstał jako platforma do dialogu na temat reformy, która powinna usprawnić wymiar sprawiedliwości, a także jako odpowiedź na zmiany, jakie rząd RP w ekspresowym tempie i bez odpowiednich konsultacji chce wprowadzić w wymiarze sprawiedliwości. Takie postulaty znalazły się w uchwale zamykającej sobotni Kongres. – Sądownictwo XXI wieku powinno być przyjazne obywatelowi – proste i dostępne – czytamy w uchwale. Uczestnicy zwrócili również uwagę, że celem reform powinno być zwiększenie efektywności oraz szybkości postępowań sądowych, a także dbałość o normy konstytucyjne prawa wspólnotowe obywateli.

W tym celu powołana zostanie Społeczna Komisja Kodyfikacyjna: – Pierwszym jej zadaniem powinno być opracowanie i przekazanie podmiotom posiadającym inicjatywę ustawodawczą konkretnych projektów ustaw lub nowelizacji w sprawach będących tematem Kongresu – zadeklarowali uczestnicy Kongresu.

Kongres Prawników Polskich zorganizowała Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Rada Radców Prawnych oraz Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia. Otworzyły go wystąpienia prezesów trzech środowisk organizujących Kongres.

– Widzę na tej sali kolory. Kolor zielony – kolor nadziei. Kolor niebieski – kolor wolności. I kolor fioletowy, kolor sprawiedliwości. Nie jest ważne, po której stronie sali sądowej jesteśmy. Dziś po jednej stronie, po stronie sprawiedliwości. W Konstytucji jest zapisane prawo każdego do niezależnego sądu. Ten sąd jest tu, na tej sali, a radcy prawni, adwokaci i sędziowie są strażnikami prawdy i sprawiedliwości. Jesteśmy za niezależnym sądem, niezawisłym sędzią, za prawami obywatelskimi, państwem prawa, który broni obywateli – podkreślał w swoim wystąpieniu radca prawny Maciej Bobrowicz, prezes Krajowej Izby Radców Prawnych.

– Moje nazwisko „Trela”, od końca czyta się „alert”, czyli stan gotowości do działania. I do takiego wspólnego działania na rzecz reformy wymiaru sprawiedliwości są gotowi organizatorzy Kongresu – adwokaci, sędziowie i radcy prawni. Nie trzeba, a nawet nie wolno podejmować działań politycznych wokół wymiaru sprawiedliwości. Są one bowiem antyobywatelskie, szkodzą i naruszają trójpodział władzy – powiedział otwierając Kongres adw. Jacek Trela, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej.

Z kolei sędzia Krystian Markiewicz, prezes Iustitii zwrócił uwagę, że sędziowie są krytykowani za to, że działają za mało, albo że angażują się zanadto. – Mamy prawo i obowiązek zabierać głos, by chronić najważniejsze wartości konstytucyjne. Nikt z tego obowiązku nie może nas zwolnić. Prawnicy chcą dialogu, ale pozostawiając politykę politykom, apelujemy, by wymierzanie sprawiedliwości pozostawić niezależnym sądom. Rządzący nie kierowali się słupkami w sondażach, lecz troską o podstawowe wartości – mówił Markiewicz.

Uczestnicy Kongresu zaapelowali również o wykorzystanie „potencjału intelektualnego stutysięcznej rzeszy prawników polskich oraz skupiających ich samorządów zawodowych i stowarzyszeń, a także zaapelowali o zaprzestanie antagonizujących postaw w relacjach świata prawa i polityki.

Zobacz także