Zakończyła się I edycja Ogólnopolskiego Konkursu kwartalnika „Radca Prawny. Zeszyty Naukowe” na najlepsze prace naukowe o tematyce związanej z samorządem radców prawnych lub wykonywaniem zawodu radcy

Poznaliśmy nazwiska laureatów I edycji Ogólnopolskiego Konkursu kwartalnika „Radca Prawny. Zeszyty Naukowe”, którego celem jest promowanie wysokiej jakości monografii, prac magisterskich, artykułów naukowych i glos, które dotyczą działalności samorządu radców prawnych oraz deontologii zawodowej

W konkursie ogłoszonym przez Krajową Radę Radców Prawnych mogli wziąć udział autorzy lub współautorzy prac o charakterze naukowym, które zostały obronione od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2021 r. lub opublikowane w Rzeczypospolitej Polskiej we wskazanym przedziale czasowym. Przez obronę pracy dyplomowej należy rozumieć egzamin dyplomowy poprzedzony złożeniem pracy dyplomowej.

Tegoroczny konkurs został rozegrany w kategoriach:

  • najlepsza monografia
  • najlepsza praca magisterska
  • najlepszy artykuł naukowy
  • najlepsza glosa

Laureatkami tegorocznej edycji konkursu zostały panie: dr Marta Flis-Świeczkowska (w kategorii najlepsza monografia) oraz dr Marzena Świstak (w kategorii najlepszy artykuł naukowy).W pozostałych kategoriach Kapituła konkursu postanowiła nie przyznawać nagród.

Laureatkom serdecznie gratulujemy, a wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział życząc sukcesów w kolejnych edycjach konkursu.

Zobacz także