Zakończyło się spotkanie komisji stałych Krajowej Rady Radców Prawnych i OBSiL

Efektywne zarządzania projektami, plany pracy komisji KRRP na najbliższe miesiące, rebranding KIRP, narzędzia oferowane przez KRRP a dedykowane Okręgowym Izbom Radców Prawnych oraz radcom prawnym i aplikantom – to tylko niektóre tematy poruszone podczas wspólnego spotkania komisji stałych KRRP oraz Ośrodka, Badań, Studiów i Legislacji, zorganizowanego przez Krajową Radę Radców Prawnych w dniach 3-4 marca w Poznaniu. Członkowie komisji oraz OBSiL uczestniczyli we wspólnych posiedzeniach oraz dyskutowali w swoich zespołach nad nowymi projektami. – Możemy się różnić, ale najważniejsze jest to, że pracujemy dla jednego samorządu i jego dobro jest naszym wspólnym celem. Nasza siła jest w jedności – podsumował spotkanie Prezes KRRP Włodzimierz Chróścik.

Na obrady do Poznania zjechali przedstawiciele komisji stałych Krajowej Rady Radców Prawnych: Komisji Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów (ADR), Komisji Aplikacji, Komisji Etyki i Wykonywania Zawodu, Komisji Wspierania Rozwoju Zawodowego, Komisji Promocji Zawodu, Komisji Doskonalenia Zawodowego, Komisji Praw Człowieka i Komisji Zagranicznej, a także Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji KRRP.

Spotkanie otworzył Prezes KRRP Włodzimierz Chróścik. – Nasz samorząd jest bardzo aktywny, przed nami ważny rok i wiele nowych projektów, musimy się lepiej poznać, by potem efektywnie razem pracować. Temu służy nasze spotkanie – mówił Włodzimierz Chróścik.

W imieniu Henryka Kuligowskiego, Dziekana Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu, która w sobotę w swojej siedzibie gościła członków komisji, powitał wszystkich Wiceprezes KRRP Zbigniew Tur, życząc satysfakcjonujących efektów pracy i udanego pobytu w stolicy Wielkopolski.

W pierwszym dniu spotkania odbyły się warsztaty „Zarządzanie projektami samorządowymi”, które poprowadził dr hab. Ryszard Sowiński, prawnik, specjalista w zakresie prawa finansowego oraz w dziedzinie zarządzania kancelariami prawnymi, profesor Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Celem szkolenia było m.in. poznanie metodyk zarządzania projektami, autodiagnoza umiejętności menedżerskich w zakresie zarządzania projektami i poznanie zasad zarządzania zespołem projektowym. Jego program obejmował takie zagadnienia, jak rodzaje i specyfikę projektów, kluczowe zasady prowadzenia projektów, umiejętności skutecznego menedżera projektu, najważniejsze czynniki sukcesu projektów, zarządzanie zespołem projektowym.

Szkolenie miało formę warsztatów, podczas których członkowie każdej z komisji oraz OBSiL pracowali w swoim gronie i realizowali konkretne projekty. Zadaniem Komisji Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów (ADR) było stworzenie jednolitych i spójnych ram programów upowszechniających i promujących ADR jako efektywne techniki rozwiązywania sporów – linie turniejowe i schematy turniejów dedykowanych radcom prawnym, aplikantom radcowskim i studentom prawa. Komisja Wspierania Rozwoju Zawodowego pracowała nad założeniami kompleksowego systemu wspierania radców prawnych – biurem karier. Komisja Promocji Zawodu miała stworzyć projekt wykorzystania nieużywanego dotychczas kanału do promocji zawodu radcy prawnego – TikToka. Z kolei Komisja Doskonalenia Zawodowego zajęła się opracowaniem wzorcowego modelu ewaluacji szkoleń realizowanych przez KIRP i OIRP (do wykorzystania przez KIRP i OIRP). Komisja Aplikacji tworzyła przykładowe sylabusy dla aplikantów radcowskich w roku szkoleniowym. Komisja Etyki i Wykonywania Zawodu opracowała ramy kompleksowego systemu informacji o dobrych praktykach i właściwych etycznie działaniach radców prawnych i aplikantów radcowskich. Komisja Praw Człowieka stworzyła schemat sieci koordynatorów działających w zakresie konkretnego obszaru działania samorządu w obrębie praw człowieka.

Komisja Zagraniczna pracowała nad modelem wewnątrzsamorządowej współpracy i wymiany informacji w kontekście aktywności OIRP i KIRP na arenie międzynarodowej. Z kolei Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji wypracował zasady pozyskiwania merytorycznych współpracowników OBSiL.

– Działacze samorządowi pracowali nad kartami i harmonogramami projektów, które mają na celu usprawnienie działania samorządu, wzmocnienie jego pozycji i zaangażowanie środowiska radców prawnych w sprawy społeczne. Uczyliśmy się metodyki zarządzania projektami samorządowymi i wierzę, że dzięki tej pracy będą one wdrażane sprawniej. Wkrótce będzie widać ich pierwsze efekty – podsumował warsztaty prof. Ryszard Sowiński. – Gratuluję świetnej pracy i podziwiam zaangażowanie w rozwój samorządu radcowskiego!

Pierwszy dzień spotkania komisji zakończyło wspólne zwiedzanie Starego Miasta w Poznaniu.

Od rana w sobotę 4 marca komisje stałe Krajowej Rady Radców Prawnych spotkały się w swoich zespołach, by opracować szczegóły projektów planowanych w najbliższych miesiącach. Nad planami pracy na 2023 r. w sobotę obradował także Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji KRRP.

Wszystkie posiedzenia odbyły się w gościnnych i doskonale zorganizowanych progach Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu przy ul. Chwaliszewo 69. Trwające kilka godzin prace komisji okazały się niezwykle potrzebne i przyniosły konkretne rezultaty.

– Szczegółowo omówiliśmy zapisane w przyjętym na ten rok planie pracy projekty, które chcemy zrealizować w ciągu najbliższych miesięcy ramach posiadanych środków. Będziemy zatem wnosić o podjęcie przez Prezydium KRRP stosownych uchwał, które pozwolą nam je zrealizować. Każdy projekt, nad którym pracowaliśmy, ma już swojego lidera, będzie on koordynował wszystkie prace – podsumował posiedzenie mec. Bartosz Opaliński, przewodniczący Komisji Wspierania Rozwoju Zawodowego.

Kolejnym punktem sobotniego spotkania była wzbudzająca duże zainteresowanie i dyskusję wśród członków komisji prezentacja jednego z najważniejszych projektów KRRP w 2023 r. – rebrandingu. O procesie rebrandingu KIRP, wizerunku marki, znaczeniu spójnej komunikacji wizerunkowej samorządu radców prawnych opowiadał Tadeusz II Piotr Górski – prekursor brandingu w Polsce, zajmujący się tą dziedziną od 1982 r., autor ponad trzystu rebrandingów  znanych firm i instytucji, dyrektor strategiczny agencji BrandLive, z którą 14 grudnia 2022 r. została podpisana umowa dotycząca opracowania i nabycia praw własności intelektualnej do identyfikacji wizualnej zawodu radcy prawnego oraz samorządu radców prawnych, w tym znaku graficznego (logo) zawodu radcy prawnego i nowego znaku graficznego (logo) KIRP oraz księgi znaków, a także stworzenia materiałów korporacyjnych. Jak podkreślił w swojej prezentacji, brak spójności grupowej osłabia marki poszczególnych izb i markę główną. Tylko spójność w przekazie wizualnym daje właściwy wizerunek grupy zawodowej. Spójna, uniwersalna marka radców prawnych, upowszechniana także przez OIRP będzie silną marką, która da efekt synergii wizerunkowej.

Prace nad nowym logotypem i identyfikacją wizualną zakończą się w drugiej połowie roku.

Na zakończenie sobotniego spotkania Wiceprezes KRRP Aleksandra Gibuła zaprezentowała platformę szkoleniową e-kirp.pl, zachęcając do zakładania na niej kont i korzystania z udostępnianych tam szkoleń, które w istotny sposób pomogą zdobyć niezbędne punkty doskonalenia zawodowego w ostatnim roku cyklu szkoleniowego. Prezes Gibuła podkreśliła, jak istotna jest w okręgowych izbach bieżąca aktualizacja danych, które wpływają do Systemu Teleinformatycznego Samorządu Radców Prawnych. Nieaktualne lub nieprawidłowo wpisane dane utrudniają lub uniemożliwiają radcom prawnym zalogowanie się do platformy e-kirp.pl i skorzystanie z niej.

Do logowanie się na e-kirp i zakładania wizytówek poprzez platformę w wyszukiwarce szukajradcy.pl zachęcał Prezes Włodzimierz Chróścik.

– W tym roku planujemy kolejną kampanię promocji zawodu, także promującą wyszukiwarkę szukajradcy.pl, będzie miała ona dużo większy zasięg niż poprzednia. Choćby dlatego warto założyć wizytówkę w szukajradcy.pl i stopniowo rozbudowywać ją dodatkowymi treściami: artykułami z poradami, linkami do publikacji, czy filmami. Planujemy też, aby za zamieszczanie takich materiałów w wyszukiwarce były przyznawane punkty szkoleniowe. Sam przekonałem się o tym, że warto mieć w wyszukiwarce swoją wizytówkę, bo dzięki temu zyskałam nowych klientów – przekonywał Włodzimierz Chróścik.

Podsumowując dwudniowe spotkanie komisji, Prezes KRRP podkreślił, że choć w pracy dla samorządu zdarzają się problemy i odmienne zdanie, najważniejszy jest wspólny cel.

– Patrzymy globalnie na cały nasz samorząd, nasza siła jest w jedności. Pracujmy dla wspólnego dobra i wspierajmy się w tej działalności – zaapelował Prezes Włodzimierz Chróścik.

Dwudniowe spotkanie stałych komisji KRRP oraz Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji KRRP w Poznaniu zakończyła w sobotę wieczorem uroczysta kolacja w restauracji Hotelu Kolegiackiego.

Zobacz także