Zaktualizowany poradnik RODO

W uzupełnieniu Memorandum dotyczącego uchwalonych w dniu 21 lutego 2019 r. zmian w ustawie o radcach prawnych w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych, które weszły w życie 4 maja 2019 r. Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych przekazał okręgowym izbom radców prawnych celem udostępnienia zrzeszonym w nich radcom prawnym zaktualizowany poradnik „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO). Poradnik dla radców prawnych i adwokatów” oraz załączniki do niego. Przesłany w pierwotnej wersji w ubiegłym roku poradnik uległ w pewnym stopniu dezaktualizacji właśnie ze względu na ustawę z 21 lutego 2019 r., jak również ustawę z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Zobacz także