Zapisy na dwudniowe seminarium Akademii Prawa Europejskiego ERA nt. postępowań przed organami UE

Ogłaszamy nabór na dwudniowe seminarium Akademii Prawa Europejskiego ERA nt. postępowań przed organami UE („EU litigation for lawyers”) w Trewirze i Luksemburgu, zorganizowane w ramach międzynarodowego programu edukacyjnego.

Obecnie prowadzony jest nabór na wyjazd na seminarium w terminie 3-4 kwietnia 2019 r. – z ramienia Krajowej Rady Radców Prawnych na to seminarium dostępne są trzy miejsca dla radczyń lub radców prawnych (zgłoszenia do niedzieli 3 lutego 2019 r. godz. 24.00).

Link do formularza rekrutacyjnego: http://era.badanie.net/

Zapraszamy do przesłania zgłoszenia do udziału w seminarium organizowanym przez Akademię Prawa Europejskiego ERA we współpracy z Europejską Fundacją Prawników ELF oraz instytucjami współpracującymi: Izbą Ateńską (Athens Bar), Radą Adwokatury Irlandii (Bar Council of Ireland), Radą Generalną Adwokatury w Hiszpanii (Consejo General de la Abogacia Espanola – General Council of Spanish Lawyers), Szkołą Prawników we Francji (Lawyers’s School – Haute Ecole des Avocats Conseil, France), Regionalną Szkołą Prawników we Francji (Regional Lawyers’ School – Ecole Regionale des Avocats du Grand Est, France) oraz Krajową Radą Radców Prawnych.

Celem każdego z czterech seminariów prowadzonych w języku angielskim jest przeszkolenie uczestników z zakresu postępowań przed organami UE. Seminaria mają dwudniowy charakter – pierwszy dzień szkoleniowy realizowany jest w Trewirze (Niemcy), natomiast drugi dzień szkoleniowy organizowany jest w Luksemburgu – to wizyta w Trybunale Sprawiedliwości UE w Luksemburgu. Językiem wykładowym seminariów jest język angielski, każde zgromadzi ok. 30 uczestników.

Udział w programie jest odpłatny, jednak osoby wyłonione do udziału w seminariach przez instytucje współpracujące, w tym Krajową Radę Radców Prawnych, obowiązuje niższa w porównaniu do standardowej opłata w wysokości 240 euro.

Opłatę tę ponosi uczestnik seminarium jako koszt uczestnictwa. Jednocześnie w ramach programu każdy uczestnik otrzyma z ERA dofinansowanie (zgodnie ze ściśle określonymi zasadami ERA):
1) w wysokości do 350 euro za koszty podróży – podróż organizuje sobie uczestnik samodzielnie, zwrot następuje na podstawie biletów lotniczych etc.; 2) ERA organizuje przejazdy pomiędzy Trewirem
i Luksemburgiem; 3) ERA opłaca dwa noclegi – noclegi są zatwierdzane przez ERA przed założeniem rezerwacji; 4) ERA zapewnia jeden obiad, dwa lunche, drobne napoje, materiały seminaryjne. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Szczegółowy program seminarium znajdą Państwo w załączonym pliku. Zgłoszenia przyjmowane są przez KIRP jedynie poprzez formularz rekrutacyjny: http://era.badanie.net/ Rekrutacja ma charakter ciągły – podania osób, które nie zostały wybrane do udziału w seminarium realizowanym w terminie 3–4 kwietnia 2019 r. będą brane pod uwagę podczas naboru na kolejne seminaria (9–10.10.2019 r.; 12–13.02.2020 r.; 1–2.04.2020 r. – pełen kalendarz dostępny jest na stronie ERA tutaj).

Obecnie prowadzony jest nabór na wyjazd na seminarium w terminie 3–4.04.2019 r. Jeżeli są Państwo zainteresowani wyjazdem w tym terminie, prosimy o przesłanie swojego zgłoszenia w terminie do niedzieli 3 lutego godz. 24.00. Zgłoszenia przesłane po tym terminie będą brane pod uwagę przy naborach na seminaria w kolejnych ww. terminach.

Ze względu na przewidywaną znaczną liczbę zgłoszeń uczestnicy seminariów zostaną wyłonieni w drodze losowania przeprowadzonego w siedzibie Krajowej Izby Radców Prawnych. Krajowa Izba Radców Prawnych zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wyłonionymi na wyjazd osobami.

Dodatkowe informacje i materiały związane z seminarium można uzyskać na stronie ERA pod linkiem dostępnym tutaj. W przypadku dodatkowych pytań kontakt możliwy jest z KIRP pod adresem: komisjazagraniczna@kirp.pl

 

 

Załączniki do pobrania

Zobacz także