Zapraszamy na webinar „Wykładnia i wybrane orzecznictwo sądów administracyjnych i TSUE w zakresie podatku VAT”, platforma e-kirp.pl, 15 grudnia

Krajowa Izba Radców Prawnych zaprasza do udziału w webinarium pt.: „Wykładnia i wybrane orzecznictwo sądów administracyjnych i TSUE w zakresie podatku VAT”, które odbędzie się 15 grudnia, w godz. 18.00–20.30, na platformie www.e-kirp.pl

Wykład poprowadzi dr Małgorzata Sęk, adiunkt w Katedrze Prawa Podatkowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego i starszy specjalista w Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych Uniwersytetu Łódzkiego.

Za udział w webinarium można otrzymać 6 punktów liczonych do obowiązku doskonalenia zawodowego. Zaliczanie punktów za szkolenia odbyte na platformie e-kirp.pl jest dokonywane na podstawie zaświadczeń, które należy przedłożyć w okręgowych izbach.

Rejestracja uczestników prowadzona jest na platformie szkoleniowej www.e-kirp.pl. Aby wziąć udział w szkoleniu, każdy uczestnik musi mieć aktywne konto:

  • radcy prawni posiadający konto na platformie e-kirp mogą zalogować się, a następnie zarejestrować na szkolenie, klikając „Wyrażam chęć uczestnictwa w zajęciach” w module Rejestracja na webinar,
  • radcy prawni z OIRP w Warszawie logują się poprzez Extranet – po wejściu na platformę należy wybrać moduł Rejestracja na webinar i kliknąć „Wyrażam chęć uczestnictwa w zajęciach”.

W przypadku problemów z rejestracją lub logowaniem na platformę e-kirp.pl, prosimy o kontakt z Zespołem Obsługi Platformy:

– mailowo: szkolenia@kirp.pl,

– telefonicznie: 667 141 716.

Zobacz także