Zapraszamy radczynie i radców prawnych do przesłania zgłoszeń na kurs online programu HELP Rady Europy ,,Wymiar sprawiedliwości przyjazny dzieciom”

Zapraszamy radczynie i radców prawnych do przesyłania zgłoszeń na kurs online programu HELP Rady Europy pt. „Wymiar sprawiedliwości przyjazny dzieciom”

Formularz rejestracyjny online: https://help.webankieta.pl/

Wymiar sprawiedliwości przyjazny dzieciom – kurs HELP Rady Europy

Termin spotkania wstępnego online: czwartek 3 grudnia 2020 r., godz. 10:00 – 13:00

Czas trwania kursu online: 3 grudnia 2020 r. – 31 marca 2021 r.

Uczestnicy: radczynie i radcowie prawni, adwokatki i adwokaci

Liczba uczestników: 38 osób (z czego 19 miejsc dla radczyń/radców prawnych)

Termin zgłoszeń: niedziela 29 listopada 2020 r. godz. 24.00

Potwierdzenie zakwalifikowania na kurs: poniedziałek 30 listopada 2020 r.

Język roboczy: polski

Krajowa Izba Radców Prawnych, Naczelna Rada Adwokacka i Sekretariat Programu HELP (Human Rights Education for Legal Professionals) Rady Europy zapraszają do udziału w kursie pt. „Wymiar sprawiedliwości przyjazny dzieciom”. Szkolenie odbywać się będzie w terminie od 03.12.2020 r. do 31.03.2021  r. i realizowane będzie przez platformę online. Udział jest bezpłatny. Liczba uczestników kursu ustalona jest na 38 osób (z czego 19 miejsc przypada dla radczyń i radców prawnych).

Spotkanie inaugurujące kurs w formule online zaplanowano na czwartek 03.12.2020 r. w godz. 10.00-13.00.

Kurs jest skierowany do radczyń i radców prawnych oraz adwokatek i adwokatów. Radczynie i radcowie prawni zainteresowani udziałem w kursie proszeni są o przesłanie swojego zgłoszenia do niedzieli 29.11.2020 r. godz. 24.00 poprzez formularz zgłoszeniowy online: https://help.webankieta.pl/  Uczestnicy wyłonieni do udziału w kursie zostaną o tym poinformowani w poniedziałek 30.11.2020 r.

Kurs prowadzony jest w języku polskim, jednak podczas spotkania wstępnego inaugurującego kurs potrzebna będzie także podstawowa znajomość języka angielskiego.

 

Informacja o kursie HELP:

Na kurs HELP składa się spotkanie wstępne, podczas którego uczestnicy kursu zostają wprowadzeni do tematu kursu, zapoznają się z metodologią szkolenia, platformą internetową HELP, podsumowują swoje dotychczasowe doświadczenia i zgłaszają oczekiwania wobec tutora. Zasadnicza część kursu odbywa się online, na platformie internetowej HELP – kurs jest interaktywny, zawiera prezentacje, filmy, testy, kazusy, wymaga od uczestników podejmowania dyskusji na forum i wspólnego rozwiązywania zadań. Każde szkolenie adaptowane jest do kontekstu krajowego – przetłumaczone na język polski, uwzględnia przepisy prawa krajowego oraz orzecznictwo. Szkolenia HELP prowadzone są przez przeszkolonych przez Radę Europy i certyfikowanych trenerów. Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia kursu HELP.

Kurs „Wymiar sprawiedliwości przyjazny dzieciom”

Kurs koncentruje się na przepisach prawa międzynarodowego dotyczącego ochrony praw dziecka w postępowaniach sądowych i administracyjnych, dotyczących spraw rodzinnych, migranckich, karnych, a także na orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Polska adaptacja zawiera odniesienia do prawa i orzecznictwa krajowego. Kurs składa się z m.in. z modułów: postępowania sądowe i inne, największe wyzwania związane z interakcją z dziećmi w wymiarze sprawiedliwości, interdyscyplinarność, pozbawienie wolności, przemoc wobec dzieci, migracja i azyl.

Koszt kursu pokrywa w całości Rada Europy. Uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów.

Tutorkami kursu są:

Adw. Monika Horna-Cieślak – specjalizuje się w udzielaniu pomocy prawnej dzieciom doświadczającym przemocy, w tym przemocy seksualnej. Przez wiele lat współpracowniczka Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, koordynatorka programu „Wymiar sprawiedliwości przyjazny dziecku”. Laureatka plebiscytu Rising Stars Prawnicy – liderzy jutra 2019.

Adw. Anna Mazurczak – certyfikowana tutorka programu HELP Rady Europy, info-point programu HELP Naczelnej Rady Adwokackiej. Członkini Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, Wiceprzewodnicząca Sekcji Praw Człowieka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Specjalizuje się w prawie antydyskryminacyjnej i ochronie praw osób LGBT.

Kryteria doboru uczestników:

  • Obowiązkowy jest udział w spotkaniu wstępnym 3 grudnia 2020 r.
  • Wymagana jest minimalna znajomość języka angielskiego – tak, żeby zrozumieć prezentację po angielsku.
  • Liczba miejsc ograniczona – w kursie może wziąć udział 19 radczyń/radców prawnych (pozostałe miejsca przeznaczone są dla adwokatek i adwokatów). W przypadku radców prawnych na kurs zostanie przyjęta każda pierwsza osoba, która zgłosi się jako pierwsza z danej okręgowej izby radców prawnych, wedle kolejności zgłaszania się uczestników z danych oirp aż do osiągnięcia liczby 19 uczestników z 19 różnych oirp, którzy jako pierwsi przesłali swoje zgłoszenia z tych oirp. Celem takiej formy wyłaniania uczestników jest umożliwienie dalszego rozpowszechniania wiedzy zdobytej podczas kursu przez uczestników w różnych oirp. Jeżeli wpłynie więcej niż jedno zgłoszenie z danej izby, zgłoszenie zostanie uwzględnione wedle kolejności zgłoszeń, jeżeli do 29 listopada 2020 r. nie zgłosi się maksymalna liczba uczestników z 19 różnych oirp. Jeżeli zgłoszenia wpłyną w tym samym momencie, wówczas trzecim stosowanym kryterium (po kryterium przynależności do oirp oraz daty i godziny wpływu zgłoszenia) będzie pierwszeństwo udzielane osobom, które zawodowo związane są z tematem kursu lub mają możliwość przekazania zdobytej podczas kursu wiedzy (np. podczas zajęć z aplikantami).

O programie HELP

Program HELP Rady Europy wspiera państwa członkowskie Rady Europy we wdrażaniu Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności na poziomie krajowym. Szkolenia w ramach programu HELP skierowane są do profesjonalistów – sędziów, prokuratorów, adwokatów i radców prawnych. Mają na celu zwiększenie ich kompetencji w stosowaniu Konwencji i orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w prowadzonych sprawach na poziomie krajowym. Szkolenia uwzględniają także odniesienie do prawa europejskiego, w tym Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej, a także innych konwencji Rady Europy.

Informacje o programie HELP na stronie Rady Europy: http://help.elearning.ext.coe.int/

Załączniki do pobrania

Zobacz także