I posiedzenie KRRP XI kadencji

W sobotę 21 listopada br. członkowie KRRP XI kadencji dokonali wyboru Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych, które z Prezesem KRRP Włodzimierzem Chróścikiem będzie liczyć czternaście osób.

Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych XI kadencji:

Włodzimierz Chróścik (OIRP Warszawa) – Prezes KRRP

 

Aleksandra Gibuła (OIRP Koszalin) – Wiceprezes KRRP

Ewa Gryc-Zerych (OIRP Wrocław) – Wiceprezes KRRP

Michał Korwek (OIRP Olsztyn) – Wiceprezes KRRP

Ryszard Ostrowski (OIRP Katowice) – Wiceprezes KRRP

Zbigniew Tur (OIRP Poznań) – Wiceprezes KRRP

 

Agnieszka Gajewska-Zabój (OIRP Warszawa) – Sekretarz KRRP

Joanna Kamieńska (OIRP Białystok) – Skarbnik KRRP

 

Andrzej Domański (OIRP Łódź) – członek Prezydium KRRP

Adam Król (OIRP Warszawa) – członek Prezydium KRRP

Bartosz Opaliński (OIRP Rzeszów) – członek Prezydium KRRP

Bartłomiej Tkacz (OIRP Opole) – członek Prezydium KRRP

Bartosz Szolc-Nartowski (OIRP Gdańsk) – członek Prezydium KRRP

Ryszard Wilmanowicz (OIRP Toruń) – członek Prezydium KRRP

Ponadto, podczas pierwszego posiedzenia, członkowie KRRP określili liczbę zastępców Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego na dwunastu radców prawnych.

Zobacz także