Zaprenumeruj dwumiesięcznik „Radca Prawny” i kwartalnik „Radca Prawny. Zeszyty Naukowe”

Dwumiesięcznik „Radca Prawny” to doskonałe źródło informacji dla radców. Czasopismo łączy merytoryczne treści z poradami i informacjami o wydarzeniach z życia samorządu radcowskiego. „Radca Prawny” to także forum wymiany poglądów i popularyzacji prawa.

W dwumiesięczniku można znaleźć:

– bieżące informacje dotyczące samorządu radców prawnych i aplikacji,
– analizy przepisów prawa pod kątem praktyki radcy prawnego,
– informacje o zmianach w prawie,
– porady na temat stosowanie nowych technologii,
– orzecznictwo prawne,
– wywiady,
– relacje z wyjazdów integracyjnych czy imprez sportowych dla radców,
– felietony.

Z kolei kwartalnik „Radca Prawny. Zeszyty Naukowe” to profesjonalny periodyk adresowany do osób zainteresowanych zagadnieniami prawnymi pojawiającymi się na styku praktyki i doktryny. Można w nim znaleźć artykuły naukowe i analizy prawne, przeglądy orzecznictwa, glosy i komentarze. Artykuły poddawane są procedurze recenzyjnej double blinde (autor nie zna recenzenta i recenzent nie zna tożsamości autora), co gwarantuje obiektywizm w wyrażaniu ocen i kwalifikowaniu artykułów do druku, a jednocześnie pozwala zachować wysoki poziom merytoryczny czasopisma. Kwartalnik „Radca Prawny. Zeszyty Naukowe” znajduje się na ministerialnej liście czasopism punktowanych – ma 100 punktów.

Prenumerata wydań papierowych obu czasopism Krajowej Rady Radców Prawnych jest płatna.

Opłata roczna za jeden tytuł: 35 zł
Opłata roczna za oba tytuły: 60 zł

Aby otrzymywać prenumeratę, należy dokonać wpłaty na konto KIRP. Dane do przelewu:

Krajowa Izba Radców Prawnych

01-797 Warszawa, ul. Powązkowska 15

Numer konta:

23 1140 1010 0000 5370 2300 1003

 W tytule przelewu należy wpisać:

– imię i nazwisko adresata/nazwę i numer NIP kancelarii (dane do faktury),
– tytuł wybranego czasopisma,
– adres do wysyłki (jeśli jest inny niż w przelewie).

Potwierdzenie przelewu należy wysłać na adres mailowy redakcji: radca.prawny@kirp.pl

Wydanie online dostępne są bezpłatnie dla wszystkich. Zachęcamy do odwiedzenia stron www.radcaprawny.kirp.pl oraz www.kwartalnikradcaprawny.kirp.pl, gdzie publikowane są wszystkie artykuły z bieżących wydań czasopism. Artykuły można czytać na każdym urządzeniu – zarówno na komputerze, tablecie, jak i na smartfonie.
Osoby zainteresowane pobraniem wydań w formie pliku pdf zapraszamy na stronę www.kirp.pl – WYDAWNICTWA.

Zobacz także