Zaproszenie do udziału w I sesji online programu CRIMILAW nt. europejskiego prawa i postępowania karnego

Szanowni Państwo, informujemy, że nabór do I sesji online programu CRIMILAW został zamknięty. Będziemy informować o rekrutacjach do kolejnych sesji.

Szanowni Państwo, informujemy, że w związku ze zwolnieniem się miejsc uruchamiamy dodatkowy nabór do udziału w I sesji programu CRIMILAW 12-23.04.2021 r. Kandydatury przyjmowane będą wedle kolejności wpływu zgłoszeń, proporcjonalnie do liczby wolnych miejsc (na dzień 17.03.2021 r. są to dwa wolne miejsca). Serdecznie zapraszamy. Link do formularza rejestracyjnego: https://crimilaw.webankieta.pl/

Komisja Zagraniczna KRRP zaprasza do udziału w I sesji programu CRIMILAW, w Polsce kierowanego do radców prawnych, którego tematyka obejmuje europejskie prawo
i postępowanie karne. Pierwsza sesja odbędzie się w formie dwóch modułów online w terminie 12-23.04.2021 r.

Celem programu CRIMILAW jest przeszkolenie w sumie 360 prawników z kilku krajów UE z zakresu tematyki karnej (w tym 60 radców prawnych z Polski), przygotowanie materiałów szkoleniowych wieńczących cykl webinariów/seminariów CRIMILAW, a także umożliwienie międzynarodowego networkingu.

Link rejestracyjny: https://crimilaw.webankieta.pl/

Obecnie ze względu na sytuację epidemiologiczną w Europie program CRIMILAW realizowany będzie online poprzez platformę do e-learningu Canvas. Jeżeli sytuacja ulegnie poprawie, wówczas planowane są seminaria stacjonarne w wybranych krajach partnerskich programu (Włochy, Hiszpania, Francja, Węgry, Cypr, Grecja, Polska).

Liczba miejsc na sesję online w terminie 12-23.04.2021 r. jest ograniczona (w tym 60 radców prawnych z Polski).

Zapisy trwają do środy 3 marca 2021 r. do godz. 24.00, rejestracja możliwa jest jedynie pod linkiem:  https://crimilaw.webankieta.pl/

W programie weźmie 15 osób, które jako pierwsze prześlą swoją zgłoszenie. Potwierdzenie udziału wybranym uczestnikom zostanie przekazane najpóźniej 5 marca 2021 r.

Udział w programie jest odpłatny i wynosi 40 euro. Pobrana opłata zostanie w całości przekazana na rachunek Europejskiej Fundacji Prawników ELF jako wkład własny
w program CRIMILAW, który jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Szczegółowy program I sesji online dostępny jest tutaj.

Ważne informacje dotyczące I sesji online programu CRIMILAW w terminie 12-23.04.2021 r.

  • Pierwsza sesja online programu CRIMILAW realizowana będzie poprzez platformę e-learningowa Canvas. Wszyscy prelegenci i użytkownicy otrzymają odpowiednie dostępy wraz z instrukcją użytkowania.
  • Pierwsza sesja programu CRIMILAW przybierze formę siedmiu 60-minutowych prelekcji online realizowanych na żywo, które następnie będą udostępnione w wersji do odtworzenia w dogodnym dla uczestnika czasie. Prelekcje zostaną podzielone na dwa moduły realizowane w terminie 12-16.04.2021 r. oraz 19-23.04.2021 r. tzn. będą realizowane na przestrzeni dwóch tygodni. Szczegółowy program znajduje się poniżej.
  • Uczestnicy sesji przez dwa tygodnie (równolegle do prelekcji) będą mieć dostęp do materiałów szkoleniowych udostępnianych na platformie Canvas. Dodatkowo poprzez platformę uczestnicy będą mogli się kontaktować ze sobą oraz z prelegentami w celu umożliwienia networkingu. Udział w webinarium nie będzie kończyć się testem sprawdzającym, zostanie jedynie przeprowadzona ankieta. Uczestnikami programu oprócz radczyń/radców prawnych z Polski będą także adwokaci/prawnicy z Włoch, Hiszpanii, Francji, Węgier, Cypru, Grecji. Tym samym sesje online będą miały międzynarodowy charakter.
  • Sesje realizowane będą w języku angielskim.
  • Koordynator programu – Europejska Fundacja Prawników ELF wystawi zaświadczenia dla uczestników z informacją, że dany uczestnik wziął udział w szkoleniu CRIMILAW, które trwało 7 godzin zegarowych (7 prelekcji x 60 minut).

 

 

Program CRIMILAW JEST DOFINANSOWANY ZE SRODKÓW PROGRAMU SPRAWIEDLIWOŚĆ UNII EUROPEJSKIEJ

                

       

 

Załączniki do pobrania

Zobacz także