Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich z wizytą w Centrum Koordynacji Pomocy Prawnej KIRP  

Od 1 grudnia w Hajnówce na granicy polsko-białoruskiej działa Centrum Koordynacji Pomocy Prawnej, utworzone przez Krajową Izbę Radców Prawnych. Radcowie prawni świadczą na miejscu pomoc prawną, obsługują dyżury telefoniczne, prowadzą sprawy z terenu województwa podlaskiego na podstawie zgłoszeń organizacji pozarządowych i podejmują konieczne interwencje prawne. 17 grudnia Centrum odwiedziła Hanna Machińska, Zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Wsparcie prawne jest udzielane cudzoziemcom będącym ofiarami kryzysu na granicy polsko-białoruskiej, osobom i organizacjom działającym na rzecz jego rozwiązania oraz członkom społeczności lokalnej. W ciągu niespełna trzech tygodni podjętych zostało wiele interwencji wspierających aktywistów pomagających ofiarom kryzysu, medykom i placówkom medycznym. Radcowie podejmowali interwencje podczas składania wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej, byli obecni podczas  czynności z udziałem cudzoziemców, prowadzili sprawy o umieszczenie i przedłużenie ich pobytu w strzeżonych ośrodkach. Realizowali równie działania na rzecz uniemożliwienia wykonywania tzw. push-backów, zapewniając wsparcie w każdej sytuacji, w której było to konieczne.

– Bardzo doceniam inicjatywę, jakiej podjął się samorząd radcowski w tej bardzo trudnej sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. Potrzeba świadczenia pomocy prawnej cudzoziemcom, zwłaszcza w ośrodkach strzeżonych, jest ogromna. Bardzo wielu cudzoziemców potrzebuje pełnomocników, gdyż nie rozumie, zarówno ze względów nieznajomości języka polskiego jak i względów proceduralnych, jakim procesom obecnie podlega – powiedziała Hanna Machińska, Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich.

– Cieszymy się, że nasza inicjatywa spotkała się z pozytywnym odbiorem środowiska prawniczego, organizacji pozarządowych i instytucji państwowych. To kluczowe, aby w tej sytuacji współpracować z wszystkimi podmiotami i osobami podejmującymi działania na rzecz rozwiązania kryzysu humanitarnego, którego jesteśmy obecnie świadkami – powiedziała r.pr. Magdalena Bartosiewicz, koordynatorka Centrum Koordynacji Pomocy Prawnej.

Dla wszystkich radców prawnych zainteresowanych świadczeniem pomocy prawnej pro bono cudzoziemcom organizowane są szkolenia oraz spotkania z organizacjami pozarządowymi. Radcy, którzy chcieliby wesprzeć działania Centrum Koordynacji Pomocy Prawnej mogą zgłaszać się do koordynatorki akcji z ramienia KIRP – r. pr. Magdaleny Bartosiewicz, e-mail: bartosiewicz@kirp.pl

 

Zobacz także