„Zawód z zasadami – Etyka i zasady wykonywania zawodu po zmianach – informowanie o wykonywaniu zawodu oraz konflikt interesów”. Webinarium na żywo

Pięciu ekspertów, dwa panele, trzy godziny dyskusji. 5 lipca o godzinie 10.30 odbyło się webinarium: „Zawód z zasadami – Etyka i zasady wykonywania zawodu po zmianach – informowanie o wykonywaniu zawodu oraz konflikt interesów”. Na platformie e-KIRP zostało udostępnione nagranie z webinarium. Za udział uczestnik może otrzymać 8 punktów liczonych do obowiązku doskonalenia zawodowego.

Webinarium było poświęcone wybranym zagadnieniom z zakresu etyki i wykonywania zawodu. Realizowane jest w ramach ubiegłorocznego cyklu „Zawód z zasadami”.

Debata z udziałem pięciu ekspertów podzielona została na dwa panele po 1,5 godz. każdy.

Za udział w wydarzeniu uczestnik może otrzymać 8 punktów liczonych do obowiązku doskonalenia zawodowego, jednak aby zdobyć punkty, musi posiadać aktywne konto na platformie e-KIRP i uczestniczyć w wydarzeniu właśnie poprzez tę platformę.

Agenda:

 • Start
 • Panel I – Informowanie o wykonywaniu zawodu
 • Przerwa
 • Panel II – Konflikt interesów od 12:30
 • Zakończenie

Uczestnicy dyskusji:

Moderator:

 • dr Paweł Skuczyński – pracownik Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Katedrze Filozofii Prawa i Nauki o Państwie, opublikował m.in. Status etyki prawniczej (2010, wyd. ang. 2013) i Etykę adwokatów i radców prawnych (2016).

Eksperci:

 • r. pr. Anna Sękowska – od 2016 r. Sekretarz Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, członek Krajowej Rady Radców Prawnych. Od 16 lat zaangażowana w działalność samorządu radców prawnych,
 • r. pr. Anita Woroniecka – W latach 2007-2013 zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu, od 2013 – Rzecznik Dyscyplinarny tej Izby, współorganizatorka Ogólnopolskiej Konferencji Rzeczników i Sędziów Dyscyplinarnych, od 2014 przedstawicielka Krajowej Rady Radców Prawnych w Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z zakresu prawa karnego,
 • r. pr. Gerard Dźwigała – od 2007 r. członek Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego w Warszawie, od 2020 r. pełni funkcję Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego.
 • r. pr. Krzysztof Górecki – w latach 1999-2007 członek Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego w Olsztynie, w latach 2007-2013 członek Wyższego Sądu Dyscyplinarnego, od 2016 r. pełni funkcję Przewodniczącego Wyższego Sądu Dyscyplinarnego,
 • r. pr. dr hab. Tomasz Scheffler – w latach 2013-2016 pełnił funkcję Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego, od 2020 r. pełni funkcję Dziekana Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu, członek Krajowej Rady Radców Prawnych.

Zobacz także