Wiceprezes KRRP na konferencji w Gdańsku

W dniach 25-26 października br. odbyła się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego międzynarodowa konferencja „Bringing Justice Closer to European Citizens”, poświęcona problematyce budowania zaufania europejskich obywateli do wymiaru sprawiedliwości (organizatorami były Zakład Prawa Rzymskiego i Katedra Postępowania Cywilnego). Wziął w niej udział wiceprezes KRRP Zbigniew Tur.

Wybór daty konferencji nie był przypadkowy; z inicjatywy Rady Europy oraz Komisji Europejskiej 25 października 2019 r. obchodzony był jako Europejski Dzień Sprawiedliwości.

Konferencję otworzył profesor Wojciech Zalewski, dziekan WPiA UG, kierując do uczestników osobne wystąpienie. Przemówienia wygłosili także sędzia SN Dariusz Zawistowski, prezes Sądu Najwyższego kierujący Izbą Cywilną, sędzia SA Artur Lesiak, prezes Sądu Apelacyjnego w Gdańsku.

– Kształtowanie zaufania obywateli państw europejskich do wymiaru sprawiedliwości to ważny temat, nad którym wszyscy powinniśmy się skupić. Niezawisłość sędziów i niezależność pełnomocników to ostoja demokracji, a zaufanie obywateli do wymiaru sprawiedliwości to wyznacznik jego sprawności – mówił Wiceprezes KRRP Zbigniew Tur. – Tematyka, która będzie poruszana na konferencji jest ważna nie tylko dla akademików, ale przede wszystkim dla wszystkich zainteresowanych sprawnym działaniem sądów. Samorząd radców prawnych już od wielu lat porusza tematy związane z konferencją, jak chociażby poprzez informowanie obywateli o ich prawach oraz poprzez promocję alternatywnych metod rozwiązywania sporów, które przyczyniają się do przyspieszenia postępowań sądowych i wzmacniają zaufanie do wymiaru sprawiedliwości – dodał Wiceprezes Tur.

Podczas konferencji badacze polscy i reprezentujący zagraniczne ośrodki naukowe zaprezentowali referaty podejmujące takie kwestie m.in. jak budować zaufanie do wymiaru sprawiedliwości, czy tzw. alternatywne metody rozwiązywania sporów osłabiają to zaufanie, jakie są mierniki jakości wymiaru sprawiedliwości, jak skutecznie informować obywateli o ich prawach.

 

Zobacz także