Zgromadzenia Delegatów Okręgowych Izb Radców Prawnych w Kielcach i Katowicach

Zatwierdzenie sprawozdań finansowych oraz z działalności okręgowych izb w 2022 roku oraz uchwalenie budżetu na rok 2023 to główne kwestie podejmowane podczas Zgromadzeń Okręgowych Izb Radców Prawnych, które odbyły się w 13 maja w Kielcach i 15 maja w  Katowicach.

Zgromadzenie Delegatów Okręgowych Izb Radców Prawnych w Kielcach

Zgromadzenie Delegatów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach odbyło się 15 maja w formie hybrydowej. W toku obrad podjęto m.in. następujące uchwały:

 • w sprawie powołania Komisji uchwał i Wniosków i określenia jej zadań,
 • w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach za rok 2022,
 • w sprawie oceny działalności Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach za rok 2022,
 • w sprawie oceny działalności Okręgowej Komisji Rewizyjnej przy OIRP w Kielcach za rok 2022,
 • w sprawie oceny działalności Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego przy OIRP w Kielcach za rok 2022,
 • w sprawie oceny działalności Rzecznika Dyscyplinarnego przy OIRP w Kielcach za rok 2022,
 • w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach na rok 2023,
 • w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2022,
 • w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 rok,
 • w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2023,
 • w sprawie powołania Komisji uchwał i Wniosków i określenia jej zadań,
 • w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach za rok 2022,
 • w sprawie oceny działalności Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach za rok 2022,
 • w sprawie oceny działalności Okręgowej Komisji Rewizyjnej przy OIRP w Kielcach za rok 2022,
 • w sprawie oceny działalności Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego przy OIRP w Kielcach za rok 2021,
 • w sprawie oceny działalności Rzecznika Dyscyplinarnego przy OIRP w Kielcach za rok 2022,
 • w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach na rok 2023,
 • w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 rok,
 • w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 rok,
 • w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2023.

Zgromadzenie Delegatów Okręgowych Izb Radców Prawnych w Katowicach

Zgromadzenie Delegatów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach odbyło się 15 maja w formie hybrydowej. W toku obrad podjęto m.in. następujące uchwały:

 • w sprawie oceny działalności Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach za rok 2022,
 • w sprawie oceny działalności Okręgowej Komisji Rewizyjnej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach za rok 2022,
 • w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach oraz udzielenia Radzie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach absolutorium z działalności za rok 2022,
 • w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2022,
 • w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Rady OIRP w Katowicach na rok 2023,
 • w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2023.

W tracie trwania obrad w trybie online pojawił się gość specjalny, Prezes KRRP, r.pr. Włodzimierz Chróścik, który w ciepłych słowach podziękował za zaangażowanie w działalność samorządu radców prawnych i wszystkie inicjatywy lokalne oraz krajowe, a także przybliżył delegatom projekty, w które samorząd angażuje się w bieżącym roku. Na koniec życzył wszystkim delegatom owocnych obrad. Po stwierdzeniu wymaganego kworum i wyborze prezydium zgromadzenia przedstawiciele organów izby przedstawili szczegółowe sprawozdania z działalności. Uchwały zatwierdzające sprawozdania zostały przyjęte przez delegatów prawie jednogłośnie. Dziekan Rady OIRP w Katowicach r.pr. Katarzyna Jabłońska podziękowała serdecznie za okazany mandat zaufania dla dotychczasowego działania i zapowiedziała, że w najbliższym roku Izba będzie intensywnie kontynuowała i rozwijała rozpoczęte w ubiegłym roku projekty. Mówiła o przystosowaniu nowych lokali Izby do zaplanowanych funkcji, kontynuowaniu procesu informatyzacji, poszerzaniu oferty szkoleniowej i integracyjnej dla radców prawnych i aplikantów oraz dalszym rozwoju programu edukacji prawnej i działalność ośrodka mediacji.

W trakcie dyskusji wicedziekan r.pr. Katarzyna Palka-Bartoszek zachęcała wszystkich do korzystania i zakładania profili w aplikacji szukajradcy.pl, a rzecznik prasowy zapraszał do udziału w przygotowywanej na lipiec tegorocznej edycji Tour de Konstytucja.

Zobacz także