Zgromadzenie Sprawozdawcze OIRP w Rzeszowie

W sobotę 17 czerwca odbyło się Zgro­ma­dze­nie Sprawozdawcze Okrę­go­wej Izby Rad­ców Praw­nych w Rzeszowie. Wzięła w nim udział Wiceprezes Krajowej Rady Radców Prawnych Ewa Gryc-Zerych, która odczytała list od Prezesa KRRP Włodzimierza Chróścika i podziękowała wszystkim radcom prawnym za zaangażowanie w działalność samorządu.

Zgromadzenie otworzył Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie Bartosz Opaliński.

Podczas Zgromadzenia zatwierdzono:

  • Sprawozdanie Rady OIRP w Rzeszowie z wykonania planu pracy OIRP w Rzeszowie za 2022 r.,
  • Sprawozdanie Rady OIRP w Rzeszowie z wykonania budżetu OIRP w Rzeszowie za 2022 r.,
  • Sprawozdanie Okręgowej Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli działalności finansowej Rady OIRP w Rzeszowie za 2022 r.,
  • Sprawozdanie Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego z działalności za 2022 r.,
  • Sprawozdanie Rzecznika Dyscyplinarnego z działalności za 2022 r.,
  • Plan pracy Rady OIRP w Rzeszowie na 2023 r.,
  • Budżet OIRP w Rzeszowie na 2023 r.

Zobacz także