Izabela Konopacka Prezydentem FBE

W trakcie trwającego w Amsterdamie Kongresu Generalnego FBE – Federacji Adwokatur Europejskich – przedstawicielka samorządu radców prawnych, r.pr. Izabela Konopacka, została wybrana na Prezydenta tej organizacji. FBE zrzesza ponad milion prawników z całej Europy.

Mecenas Izabela Konopacka jest absolwentką Wydziału Prawa oraz Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, Wicedziekanem Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu oraz członkiem Komisji Zagranicznej Krajowej Rady Radców Prawnych. Do tej pory pełniła funkcję Wiceprezydent FBE. W swojej praktyce zajmuje się głównie sprawami transgranicznymi, w tym szczególnie z elementem prawa anglosaskiego (tj. „common law”), a także prawem Unii Europejskiej.

Tematem kongresu FBE, który odbywał się w dniach 15-17 czerwca br., była debata nad istotą dylematów etycznych, przed którymi stoją dziś prawnicy. Wśród przedmiotów dyskusji jest również problem rosnącej presji opinii publicznej. Zagadnienia postawione przez organizatorów kongresu dotykają nie tylko kwestii teoretycznych, ale również praktycznych, z którymi mierzą się także członkowie samorządu radcowskiego.

FBE jest organizacją zrzeszającą regionalne samorządy prawnicze, w tym polskie okręgowe izby radcowskie i adwokackie. Tworzy ją 250 takich organizacji, reprezentujących w sumie ok. miliona prawników z całej Europy.

Cele realizowane przez FBE to m.in. podejmowanie działań zmierzających do intensyfikowania kontaktów pomiędzy samorządami zawodowymi prawników w Europie przy zachowaniu ich autonomii i niezależności poprzez organizację okresowych spotkań, reprezentowanie zawodów prawniczych przed instytucjami europejskimi, promowanie rządów prawa, niezależności i niezawisłości wymiaru sprawiedliwości oraz praw człowieka, jak również promowanie harmonizacji zawodów prawniczych w Europie w zakresie uprawnień oraz etyki zawodowej. Dodatkowo, FBE organizuje wzajemną wymianę informacji między swoimi członkami w zakresie wykonywania zawodów prawniczych w danej jurysdykcji oraz problemów i zmian w regulacjach dotyczących danego zawodu prawniczego. Krajowa Izba Radców Prawnych należy do FBE od 2017 r.

Na kongresie Krajową Radę Radców Prawnych reprezentowali: Wiceprezes KRRP Michał Korwek, który przekazał list gratulacyjny od Prezesa KRRP Włodzimierza Chróścika, oraz Dziekan Rady OIRP we Wrocławiu Tomasz Scheffler. Na wydarzeniu obecni byli także przedstawiciele izb okręgowych z Gdańska, Olsztyna, Poznania, Warszawy i Wrocławia.

 

 

Zobacz także