Zmiany w aplikacji radcowskiej

W środę 14 lutego 2018 r. w siedzibie Krajowej Rady Radców Prawnych odbyło się spotkanie Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z Dziekanami Rad Okręgowych Izb Radców Prawnych.
W spotkaniu wzięli udział Dziekani oraz przedstawiciele wszystkich Okręgowych Izb Radców Prawnych w Polsce.

Podczas spotkania omówiono kierunek zmian w kształceniu aplikantów radcowskich i przygotowaniu ich do wykonywania zawodu radcy prawnego. Przedstawiono dotychczasowe działania w tym zakresie oraz wskazano przykładowe rozwiązania, które mogłyby zostać wdrożone i byłyby odpowiedzią na potrzeby zgłaszane zarówno przez prowadzące aplikację okręgowe izby, jak i aplikantów.
Stanowisko w sprawie strategii doskonalenia systemu kształcenia aplikantów radcowskich oraz komunikacji społecznej w ramach debaty nad projektem tzw. „aplikacji akademickiej/uniwersyteckiej” przedstawiła Komisja Aplikacji Krajowej Rady Radców Prawnych. Prace Komisji zostały poprzedzone opracowaniami przedstawionymi przez Okręgowe Izby Radców Prawnych oraz badaniami opinii radców prawnych i aplikantów radcowskich.

Kolejne spotkanie członków Prezydium i Dziekanów Rad OIRP w tej sprawie odbędzie się 27 lutego 2018 r.

Zobacz także