„Zmiany Kodeksu spółek handlowych – Prawo holdingowe i nadzór korporacyjny” – zmiana terminu szkolenia

Uwaga! Webinarium poświęcone zmianom Kodeksu spółek handlowych – Prawu holdingowemu i nadzorowi korporacyjnemu odbędzie się 29 września.

Webinarium poprowadzi dr hab. prof. UŁ Aleksander Kappes.

Szkolenie adresowane jest tylko do radców prawnych. Za uczestnictwo w nim można otrzymać 6 punktów liczonych do obowiązku doskonalenia zawodowego.

Udział w webinarium jest bezpłatny.

Szkolenie odbędzie się 29 września na platformie e-kirp.pl, w godz. 18.00-20.30.

Rejestracji prosimy dokonywać elektronicznie, w aktualnie obowiązującym systemie.

Więcej informacji: https://bit.ly/3dnjFJK

Zobacz także