Konferencja „Obsługa prawna uczelni” – Toruń, 24-26 października

„Obsługa prawna uczelni” to tytuł konferencji organizowanej przez Instytut Prawa Szkolnictwa Wyższego i Nauki, która odbędzie się 24-26 października w Toruniu. Krajowa Rada Radców Prawnych jest patronem honorowym tego wydarzenia.

Konferencja adresowana jest do osób odpowiedzialnych z obsługę prawną uczelni – radców prawnych, adwokatów oraz pracowników działów prawnych i biur.

Tematyka spotkania będzie koncentrowała się wokół prawnych aspektów reformy nauki i szkolnictwa wyższego. Celem konferencji jest prezentacja wybranych zagadnień oraz wymiana poglądów i doświadczeń związanych z wdrażaniem przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Ponadto analizie zostanie poddane najnowsze orzecznictwo w tym zakresie.

Udział w konferencji płatny – do 15 września można skorzystać ze zniżki wynikającej z wczesnej rejestracji.

Więcej informacji: http://ipswin.pl/konferencje/opu?locale=pl

Zobacz także