Zmiany w aplikacji radcowskiej – stacjonarne spotkanie przedstawicieli KRRP i OIRP

28 października br. rozpoczęło się dwudniowe spotkanie Komisji Aplikacji KRRP z przedstawicielami Okręgowych Izb Radców Prawnych zajmujących się aplikacją radcowską. Podczas spotkania omówiono rozwiązania mające na celu wsparcie OIRP w prowadzeniu i organizacji systemu szkolenia aplikantów radcowskich oraz przygotowania ich do egzaminu zawodowego.

 Spotkanie otworzył Prezes KRRP, Włodzimierz Chróścik: „Od lat ulepszamy aplikację, weryfikujemy narzędzia dydaktyczne, programy, prowadzących, bo tego wymagają i rynek usług prawnych, i oczekiwania aplikantów. Jeśli chcemy nadal z sukcesem przygotowywać aplikantów do zawodu, musimy wprowadzić szereg rozwiązań usprawniających ten proces”.

Przewodniczący Komisji Aplikacji, członek Prezydium KRRP, Bartosz Szolc-Nartowski dodał: „Jednym z takich usprawnień jest wydanie podręcznika pt. „Aplikacja radcowska. Sztuka dydaktyki”, który został przekazany Okręgowym Izbom Radców Prawnych we wrześniu bieżącego roku. Publikacja oraz cykliczne szkolenia online stanowią duże wsparcie metodologiczne dla prowadzących zajęcia na aplikacji radcowskiej”.

„Wprowadzenie zmian w aplikacji radcowskiej było niezbędne, chociażby ze względu na pandemię, podczas której zmienił się sposób komunikacji i pewne rozwiązania, które wykorzystywaliśmy wcześniej straciły na znaczeniu.” – podkreślił Zbigniew Tur, Wiceprezes KRRP nadzorujący obszar aplikacji.

Podczas spotkania zostały również omówione zmiany w regulaminie odbywania aplikacji radcowskiej, wprowadzone ostatnią, październikową uchwałą KRRP.

Wśród kierunków zmian znalazły się m.in. rezygnacja z tradycyjnych wykładów na rzecz konwersatoriów, w ramach których wykorzystywane mają być różne metody służące aktywizacji aplikantów; symulacja egzaminu radcowskiego w formie online; cykl zajęć powtórkowych przed egzaminem radcowskim; opracowanie zbioru kazusów z przedmiotów egzaminacyjnych; zajęcia online prowadzone na szczeblu krajowym, rozbudowa bazy zajęć e-learningowych oraz spotkania online z prawnikami zagranicznymi, warsztaty językowe dla aplikantów radcowskich i kurs online angielskiej terminologii z zakresu prawa kontraktów.

Natomiast aplikanci, którzy będą chcieli pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności w ramach wybranej specjalizacji będą mieli taką możliwość poprzez organizowane międzyizbowe sesje tematyczne online z zakresu m.in. marketingu prawniczego, praw człowieka czy też praw własności przemysłowej i intelektualnej.

Ponadto Komisja Aplikacji KRRP planuje stworzenie przewodnika, który będzie stanowił wsparcie dla Izb w procesach oceny jakościowej prowadzenia zajęć oraz ich organizacji. Przewodnik będzie zawierał wskazanie metod, narzędzi i terminów dokonywania ewaluacji oraz rekomendowane ankiety, a także stworzenie „Ogólnopolskiej Mapy Aplikacji” w formie informatora dla aplikanta oraz opracowania dotyczącego kwestii statusu aplikanta radcowskiego.

Krajowa Izba Radców Prawnych planuje również organizację cyklicznych konkursów dedykowanych aplikantom radcowskim, m.in. kolejną edycję Turnieju negocjacyjnego oraz Turnieju arbitrażowego.

Zobacz także