Znamy laureatkę tegorocznej edycji ogólnopolskiego konkursu „Ambasador Mediacji”

Sędzia z ogromną wiedzą, doświadczeniem zawodowym i zaangażowaniem w promowanie mediacji w praktyce życia społecznego została laureatką Konkursu ,,Ambasador Mediacji” organizowanego przez Komisję Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów KRRP oraz ogólnopolską sieć „Ośrodków Mediacji Radców Prawnych”.

W wyniku przeprowadzonego głosowania tytuł „Ambasadora Mediacji” przyznano Agnieszce Owczarewicz – sędzi Sądu Okręgowego w Warszawie, która należy również do Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów ds. Mediacji GEMME, zrzeszającego sędziów z państw członkowskich Unii Europejskiej oraz państw członkowskich EFTA. Serdecznie gratulujemy.

Już po raz drugi w historii konkursu wybrana została osoba, która przyczyniła się do spopularyzowania instytucji mediacji, a także w sposób szczególny ją wykorzystała lub promowała. Laureatka tegorocznej edycji została doceniona za aktywne i wielopłaszczyznowe angażowanie się w działania na rzecz propagowania i wykorzystywania mediacji w praktyce życia społecznego. W uzasadnieniu podkreślono fakt, że Agnieszka Owczarewicz w codziennej pracy zawodowej sędziego sprzyja instytucji mediacji poprzez kierowanie prowadzonych spraw do mediacji oraz skuteczne przekonywanie stron do uczestnictwa w postępowaniu mediacyjnym. Wyeksponowano również inicjatywę laureatki we wdrożeniu projektu opracowania dobrych praktyk Sądu Okręgowego w Warszawie, obejmujących swoimi założeniami m.in. zagadnienia związane z postepowaniem mediacyjnym.

Obecnie sędzia Agnieszka Owczarewicz jest także inicjatorką działań zespołu Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów ds. Mediacji GEMME poświęconych roli sędziów i mediacji w kontekście kredytów frankowych.

Funkcjonujące przy okręgowych izbach radców prawnych ośrodki mediacyjne, zrzeszone w ogólnopolskiej sieci ,,Ośrodki Mediacji Radców Prawnych” do uczestnictwa w konkursie zgłosiły ogółem pięciu kandydatów, wśród których, oprócz laureatki,  znaleźli się:

Mieczysław Oliwa – sędzia Sądu Apelacyjnego w Bydgoszczy, prezes Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, autor publikacji dotyczących mediacji, propagator rozwoju tej instytucji na obszarze działania sądu, wspierający działania organizacji zrzeszających mediatorów

prof. dr hab. Łukasz Błaszczak – redaktor naczelny kwartalnika ,,ADR Arbitraż i Mediacja”, kierownik Centrum Mediacji i Arbitrażu przy Wydziale Prawa, Ekonomii i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, autor wielu publikacji naukowych dotyczących problematyki mediacji

dr Tomasz Kałużny – sędzia i były prezes Sądu Rejonowego w Białymstoku, wykładowca Podyplomowych Studiów Mediatorów Sądowych na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, kierujący grupą rozwiązywania i rozstrzygania sporów, jeden z pomysłodawców projektu ,,Dobre praktyki mediacyjne na Podlasiu”

dr hab. Adam Zienkiewicz – mediator, autor publikacji poświęconych mediacji, kierownik projektu naukowego i badań pn. ,,Cele mediacji a dobór i stosowania strategii i technik mediacyjnych przez mediatorów w sporach cywilnych, w tym gospodarczych pomiędzy przedsiębiorcami”

W roku ubiegłym Kapituła Konkursu tytułem,, Ambasador Mediacji ‘’ wyróżniła radcę prawnego Marię Młotkowską – Dyrektora Biura Prawnego Miasta Stołecznego Warszawy – inspiratorkę bezprecedensowego wykorzystania mediacji w funkcjonowaniu Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy w ramach projektu ,,Warszawa – miasto przyjazne mediacji”.

Zobacz także