16 szkoleń z umiejętności miękkich na platformie e-kirp

„Współpraca w zespole rozproszonym” oraz „Storytelling” to kolejne nowe szkolenia z umiejętności miękkich dla radców prawnych i aplikantów, które są dostępne na platformie e-kirp.pl. Można już skorzystać w sumie z 16 szkoleń.

Krajowa Izba Radców Prawnych w każdy wtorek od 6 września do 25 października udostępniała na platformie e-kirp.pl po dwa nowe tematy szkoleń e-learningowych z umiejętności miękkich, które prowadzą znani doradcy biznesowi, mentorzy i trenerzy. Ze szkoleń może skorzystać każdy radca prawny i aplikant po zalogowaniu się na platformę.

Od dziś można wysłuchać dwóch kolejnych, ostatnich już nowych szkoleń. Pierwsze z nich to „Współpraca w zespole rozproszonym”, które prowadzi Tomasz Bagiński, trener biznesu, konsultant i mediator, praktyk zarządzania. Drugie szkolenie – „Storytelling” – prowadzi Radosław Jacek Miler, trener biznesu, konsultant i mediator, praktyk zarządzania.

Na platformie jest także 14 wcześniej udostępnionych szkoleń:

 • „Budowanie relacji z klientem w nowej rzeczywistości”, prowadzone przez Małgorzatę Chruściak, mentorkę biznesu i coacha,
 • „Wystąpienia publiczne online”, które prowadzi Radosław Jacek Miler, trener biznesu, konsultant i mediator, praktyk zarządzania,
 • „Agile Lawyer – zwinne zarządzanie projektami dla prawników”, prowadzone przez Artura Jóźwiaka, eksperta w dziedzinie Teorii Ograniczeń (Theory of Constraints – TOC), specjalizującego się w poprawie efektywności firm oraz zarządzaniu portfelami projektów,
 • „Analiza transakcyjna, w tym efektywna komunikacja w różnych sytuacjach (wywierania wpływu, dyskusji, przekazywania ważnych informacji, dyskusji)”, prowadzone przez Wisławę Grabarczyk-Kostkę, psychologa i trenera biznesu
 • „Pozytywna autoprezentacja, czyli jak się chwalić w sytuacjach zawodowych”, które prowadzi Radosław Jacek Miler,
 • „Krytyczne myślenie w praktyce zarządzania” – prowadzone przez Ewę Opolską, trenera w obszarze szkoleń menedżerskich,
 • „Jak efektywnie komunikować się z biznesem – prawnik jako partner biznesu”, które prowadzi Małgorzatę Chruściak,
 • „Zarządzanie zdalne” – prowadzone przez Tomasza Bagińskiego, trenera biznesu, konsultanta i mediatora, praktyka zarządzania,
 • Trudne sytuacje komunikacyjne w zespole prawnym”, które prowadzi Ewa Opolska,
 • „Efektywne prowadzenie spotkań” – prowadzone przez Radosława Jacka Milera,
 • „Rozwijanie talentów w zespole prawnym”, które prowadzi Małgorzata Chruściak,
 • „Rozmowy z trudnym klientem”, prowadzone przez Macieja Borejko, psychologa społecznego, trenera biznesu, coacha, eksperta i konsultanta ds. wystąpień publicznych, komunikacji, a także zarządzania i budowania efektywnych zespołów,
 • „Skuteczny feedback – praktyczne techniki stawiania pytań i prowadzenia rozmów”, które prowadzi Wisława Grabarczyk-Kostka,
 • „Narzędzia LegalTech” – prowadzi Kamila Kurkowska, menedżer, ekspert nowoczesnego marketingu, rozwoju biznesu i innowacji.

Za wysłuchanie każdego szkolenia można otrzymać 2 punkty szkoleniowe, zgodnie z Uchwałą Nr 209/X/2020 KRRP z dnia 24 października 2020 r. w sprawie Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku.

Aby zalogować się na platformę e-kirp.pl, należy kliknąć tutaj.

Listę wszystkich szkoleń e-learningowych można znaleźć także tutaj.

Zobacz także