Europejski Dzień Prawnika 2022: „Prawo zwycięża wojnę: rola prawników”

Tegoroczny Europejski Dzień Prawnika jest doskonałą okazją do zwrócenia uwagi na fakt, jaką rolę w obecnych czasach pełnią prawnicy, m.in. w kontekście wojny w Ukrainie. Przykładem organizacji, która niesie pomoc w zakresie wsparcia prawniczego jest działające przy Krajowej Izbie Radców Prawnych – Centrum Koordynacji Pomocy Prawnej, które miesięcznie udziela pomocy ponad tysiącu osobom.

Celem tegorocznego Europejskiego Dnia Prawnika, koordynowanego przez Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE), jest wspólne świętowanie reprezentowanych przez prawników wartości, ich nieodłącznej roli w obronie i promowaniu praworządności, a także ich wkład w wymiar sprawiedliwości. Obchody Europejskiego Dnia Prawnika zostały zapoczątkowane w 2014 r., z inicjatywy europejskiego stowarzyszenia CCBE, którego Krajowa Izba Radców Prawnych jest członkiem.

Hasłem przewodnim Europejskiego Dnia Prawnika 2022 jest „Prawo zwycięża wojnę: rola prawników”, które ma na celu zwrócenie uwagi na istotną rolę prawników i stowarzyszeń prawniczych w kontekście wojennym, a także ukazanie różnego rodzaju ich inicjatyw.

Jednym z takich projektów, organizowanych przy Krajowej Izbie Radców Prawnych, jest Centrum Koordynacji Pomocy Prawnej, które funkcjonuje od początku kryzysu migracyjnego na wschodniej granicy. W związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie CKPP znacznie rozwinęło swoją działalność.

W ramach działania Centrum Koordynacji Pomocy Prawnej, oprócz infolinii, funkcjonuje również dedykowana strona internetowa, na której znajduje się zakres oferowanej przez prawników pomocy, poradnik dla uchodźców z Ukrainy, a także informacja dotycząca organizowanych przez samorząd radców prawnych szkoleń.

– Szkolenia organizowane przez Centrum Koordynacji Pomocy Prawnej z podstaw prawa polskiego kierowane są do prawników ukraińskich przebywających w Polsce, tak aby umożliwić im pomaganie swoim współobywatelom w prostszych sprawach wymagających wiedzy prawniczej. Szkolenia odbywają się w formie online w języku polskim z tłumaczeniem symultanicznym na język ukraiński. Szkolenia te są finansowane w całości z funduszy Norwegian Refugee Council, która jest partnerem finansowym projektu.

Kolejnym szkoleniem organizowanym przez CKPP jest „Rodzaje i istotne warunki umów, rozwiązanie stosunków umownych”, które odbędzie się 3 listopada o godz. 18.00. Aby zapisać się na szkolenie, należy wypełnić poniższy formularz:
https://www.webankieta.pl/ankieta/830157/03-2022-1800-2030.html.

Centrum Koordynacji Pomocy Prawnej wspiera w zakresie legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców przebywających w Polsce, opieki tymczasowej i rodzinnej pieczy zastępczej dla małoletnich obywateli Ukrainy, którzy przybywają do Polski w związku z działaniami wojennymi bez opieki. Konsultantki udzielające porad prawnych w Centrum zapewniają pomoc również w zakresie zatrudniania cudzoziemców w Polsce, spraw związanych z miejscem zamieszkania, a także takich podstawowych usług jak świadczenia socjalne, opieka medyczna, edukacja czy pomoc społeczna.

– Natężenie potrzebujących pomocy prawnej nie spada. Miesięcznie konsultantki udzielają ok 1000-1200 konsultacji – podkreśliła r.pr. Magdalena Bartosiewicz, koordynatorka Centrum Koordynacji Pomocy Prawnej, członek Komisji Praw Człowieka KRRP.

Uzyskanie bezpłatnej pomocy oferowanej przez CKPP możliwe jest drogą telefoniczną (+48 800 088 544) i mailową (prawnicy.ukrainie@kirp.pl) od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-19.00. Centrum działa m.in. dzięki wsparciu kilkunastu ukraińskich prawniczek, które zaangażowały się w pomoc świadczoną na rzecz swoich współobywateli.

Jak podkreśla Mecenas pomoc oferowana przez Centrum Koordynacji Pomocy Prawnej będzie udzielana „co najmniej tak długo, jak długo osobom szukającym w Polsce bezpiecznego schronienia przed wojną, potrzebna będzie pomoc prawna”.

Działalność Centrum Koordynacji Pomocy Prawnej została opisana szerzej w artykułach opublikowanych na łamach czasopisma Radca Prawny, w artykułach pt. „Centrum Koordynacji Pomocy Prawnej – odruch serc i ekspercka pomoc” oraz „Pomagają w poczuciu misji”.

 

Zobacz także