Prezes KRRP na Zgromadzeniu Delegatów OIRP w Katowicach

Prezes KRRP uczestniczył 21 kwietnia br. w dorocznym Zgromadzeniu Sprawozdawczym Delegatów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach.

W swoim wystąpieniu Dariusz Sałajewski mówił o wyzwaniach stojących przed samorządem, które muszą pozostawać z jednej strony  w ścisłym związku z dobrze rozpoznanymi oczekiwaniami środowiska, z drugiej z faktycznymi możliwościami samorządu oraz jego misją . Odniósł się też do tytułu opublikowanego w tym dniu na łamach „Rzeczpospolitej” artykułu „Po co młodym samorząd prawniczy”. Prezes KRRP powiedział m.in.: „Samorząd potrzebny jest i młodym i starszym, pracującym na etatach i prowadzącym kancelarie, tym z Warszawy i Rybnika – tylko każdemu spośród wymienionych potrzebny jest inaczej. To jest prawdziwe wyzwanie, które stoi przed samorządem o tak zróżnicowanej strukturze jego społeczności. Przede wszystkim jego misją jest chronić podstawowe wartości zawodu takie jak chociażby niezależność i tajemnica zawodowa.
Pod tym względem jest on jednakowo potrzebny wszystkim radcom”.

Zobacz także