Doroczne Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego

Ewa Stompor– Nowicka, wiceprezes Krajowej Rady Radców Prawnych wzięła udział w dorocznym Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów Trybunału Konstytucyjnego, poświęconym prezentacji „Informacji o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2015 roku”.

Udział w Zgromadzeniu wzięli m. in. udział: wicemarszałek Senatu Bogdan Borusewicz, podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Anna Surówka-Pasek, prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski, prezes Izby Cywilnej Sądu Najwyższego prof. Tadeusz Ereciński, prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego prof. Marek Zirk-Sadowski, przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa Dariusz Zawistowski, Rzecznik Praw Obywatelskich dr Adam Bodnar oraz Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak. Na ręce prezesa TK listy przesłali sędzia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej prof. Marek Safjan i sędzia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka prof. Krzysztof Wojtyczek. List od Małgorzaty Gersdorf, pierwszej prezes Sądu Najwyższego odczytał prof. Tadeusz Ereciński.

Rozpoczynając Zgromadzenie prezes Trybunału Konstytucyjnego prof. Andrzej Rzepliński powiedział m. in.: Dziś ostatni raz w swojej kadencji sędziego konstytucyjnego otwieram uroczyste Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Bardzo mnie cieszy liczne grono obecnych z nami prezesów Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, sądów apelacyjnych, okręgowych oraz administracyjnych jak również sędziów – członków Krajowej Rady Sądownictwa. Cieszę się, że jesteśmy razem, że władza sądownicza mówi jednym głosem.

Zobacz także